Disyorkan, 2024

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pembelian Sewa dan Pajakan

Kini, jika anda mahu menggunakan aset, anda tidak perlu membelinya dari penjual. Terdapat banyak tawaran di mana, anda boleh menggunakan aset hanya dengan membayar harga untuk menggunakannya, seperti Hire Purchasing and Leasing. Yang pertama adalah perjanjian perniagaan di mana pembeli aset tersebut, membayar sejumlah kecil pada mulanya dan selebihnya dari harga secara ansuran. Sebaliknya, yang terakhir adalah perjanjian antara dua pihak di mana pemberi sewa membeli aset dan membenarkan pemajak, menggunakan aset untuk pembayaran sewa bulanan.

Kedua-Sewa Beli dan Pajakan adalah susunan komersial, di mana aset itu tidak menghendaki pelanggan untuk memiliki aset itu untuk menggunakannya, tetapi ia bukan satu dan sama. Perbezaan asas antara Hire-Pembelian dan Pajakan dibincangkan dalam artikel ini, ambil bacaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganSewa PembelianPajakan
MaknaPerjanjian di mana satu pihak boleh menggunakan aset pihak lain untuk pembayaran ansuran bulanan yang sama dikenali sebagai Pembelian Sewa.Pajakan adalah perjanjian di mana satu pihak membeli aset tersebut dan membenarkan pihak lain menggunakannya dengan membayar pertimbangan dalam tempoh tertentu yang dikenali sebagai Pajakan.
Standard Perakaunan MemimpinTiada Piawaian Perakaunan KhususAS- 19
Bayaran BalikDikehendakiTidak dikehendaki
AnsuranPrincipal ditambah faedahKos menggunakan aset
Jenis asetKereta, lori, lori dllTanah dan Bangunan, Hartanah.
PemilikanPemilikan aset dipindahkan kepada pembeli sewa atas pembayaran ansuran terakhir.Pemindahan pemilikan bergantung pada jenis pajakan.
Pembaikan & PenyelenggaraanTanggungjawab pembeli sewa.Bergantung pada jenis pajakan
PertimbanganBayaran awal ditambah dengan ansuran.Sewa Sewa
TempohJangka pendekTempoh jangka panjang

Definisi Pembelian Sewa

Hire Purchasing adalah perjanjian, di mana vendor sewa memindahkan aset kepada pembeli sewa, untuk dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah dalam bentuk Sewa Beli Harga (HPP) yang meliputi pembayaran tunai dan ansuran. Harga sewa beli biasanya lebih tinggi daripada harga tunai artikel kerana caj faedah dimasukkan dalam harga tersebut. Ansuran yang dibayar oleh penyewa pada tempoh berkala sehingga tempoh tertentu. Ansuran adalah jumlah caj kewangan iaitu faedah dan pembayaran modal iaitu prinsipal.

Di bawah transaksi Sewa Beli hanya pemilikan aset dipindahkan kepada penyewa. Walau bagaimanapun, terdapat syarat pemindahan pemilikan, iaitu, pembeli-pembeli sepatutnya membayar semua ansuran yang kena dibayar atas aset yang dipindahkan. Atas sebab ini, jika pembeli sewa tidak dapat membayar ansuran yang belum dijelaskan, maka penjual sewa boleh mengambil alih aset itu tanpa membayar ganti rugi kepada penyewa.

Rakaman urus niaga perakaunan dalam buku vendor sewa dan sewa pembeli berbeza. Kaedah perakaunan yang digunakan oleh pihak-pihak adalah seperti di bawah:

 • Dalam buku vendor sewa:
  • Kaedah Suspense Faedah
  • Kaedah Jualan
 • Dalam buku pembeli-pembeli:
  • Kaedah Suspense Faedah
  • Kaedah Harga Tunai

Definisi Leasing

Kontrak di mana satu pihak (pemberi pajak) membenarkan penggunaan aset untuk tempoh tertentu kepada pihak lain (penerima pajak) sebagai pertukaran untuk pembayaran berkala untuk masa yang ditetapkan dikenali sebagai Pajakan. Piawaian perakaunan - 19 berkaitan dengan pajakan yang digunakan untuk semua perusahaan, tertakluk kepada pengecualian tertentu.

Pada selang masa yang tetap, peniaga membayar sejumlah wang kepada pemberi pajak yang dikenali sebagai Sewa Sewa, sebagai pertimbangan untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemberi pajak. Di samping itu, pemberi pajak juga mendapat pembayaran terminal yang dikenali sebagai Nilai Terjamin Dijamin (GRV). Agregat sewa pajakan dan nilai sisa dijamin dikenali sebagai Bayaran Minimum Sewa (MLP). Sekiranya Lessor menerima, amaun lebih daripada nilai sisa yang dijamin dikenali sebagai Nilai Teruntung Unguaranteed. Terdapat dua cara untuk memajak aset tersebut, iaitu seperti di bawah:

 • Pajakan Operasi : Pajakan yang meliputi sebahagian kecil daripada hayat berguna aset adalah Pajakan Operasi. Dalam jenis pajakan ini, tiada pemindahan risiko dan ganjaran.
 • Pajakan Kewangan : Perjanjian pajakan untuk membiayai penggunaan aset untuk sebahagian besar hayat ekonominya dikenali sebagai Pajakan Kewangan. Semua risiko dan ganjaran yang berkaitan dengan pemilikan dipindahkan kepada pemajak dengan pemindahan aset tersebut.

Perbezaan Utama Antara Pembelian Sewa dan Pajakan

Perbezaan antara pembiayaan sewa beli dan pajakan dibincangkan dalam mata yang diberikan di bawah:

 1. Susunan untuk membiayai penggunaan aset, di mana satu pihak membayar pertimbangan kepada pihak lain dalam ansuran berkala dikenali sebagai Pembelian Sewa. Pajakan adalah urusan perniagaan di mana satu pihak membeli aset tersebut dan memberikan pihak lain untuk menggunakannya, sebagai balasan sewa sewa.
 2. Pajakan ditadbir oleh AS - 19 sedangkan tiada Perakaunan Khusus untuk Hire Hire.
 3. Bayaran Down adalah keharusan, dalam pembelian sewa tetapi tidak dalam pajakan.
 4. Tempoh pajakan lebih panjang daripada sewa beli.
 5. Pajakan boleh meliputi aset seperti tanah dan bangunan, loji, dan jentera, dan sebagainya. Sebaliknya, kereta, trak, tempos, van, dan sebagainya adalah jenis aset yang dijual pada sewa beli.
 6. Ansuran yang dibayar dalam sewa beli termasuk amaun pokok dan faedah. Berbeza dengan Leasing, di mana penyewa perlu membayar kos menggunakan aset sahaja.
 7. Dalam sewa beli, pemilikan dipindahkan ke penyewa hanya jika dia membayar semua ansuran tertunggak. Sebaliknya, dalam pajakan kewangan, pemajak mendapat pilihan untuk membeli aset pada akhir tempoh tersebut dengan membayar jumlah nominal, tetapi dalam pajakan operasi, tidak ada pilihan sedemikian yang tersedia kepada pemajak.

Kesimpulannya

Dalam menyewa pembelian, penyewa perlu membayar pendahuluan bersama dengan ansuran berkala sebagai pertimbangan, tetapi dalam kes pajakan pemajak perlu membayar sewaan sewa pada jarak tertentu. Dengan petikan artikel ini, semoga anda mempunyai perbezaan yang perlu antara sewa beli dan pajakan.

Top