Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Penilaian Formative and Summative

Penilaian merujuk kepada penilaian sesuatu. Apabila ia datang kepada pembelajaran, pelajar dinilai oleh institusi pendidikan, untuk menganalisis graf pembelajaran mereka, tahap pemahaman dan kemajuan mereka. Ia juga membantu dalam merancang bahan kajian lanjut. Penilaian boleh terdiri daripada dua jenis, iaitu boleh menjadi formatif atau summatif. Penilaian formatif (FA) dijalankan semasa proses pembelajaran.

Sebaliknya, penilaian sumatif (SA) hanya dilakukan pada akhir kursus atau unit. Perbezaan utama antara penilaian formatif dan pengukuran adalah sifatnya dan kekerapan kejadian. Mari kita lihat artikel ini, di mana kita telah mempermudahkan perbezaannya.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPenilaian FormatifPenilaian Summatif
MaknaPenilaian Formatif merujuk kepada pelbagai prosedur penilaian yang menyediakan maklumat yang diperlukan, untuk menyesuaikan pengajaran, semasa proses pembelajaran.Penilaian Summatif ditakrif sebagai satu standard untuk menilai pembelajaran pelajar.
AlamDiagnostikMenilai
Apa itu?Ia adalah penilaian untuk pembelajaran.Ia adalah penilaian pembelajaran.
KekerapanBulanan atau suku tahunanAkhir hujung
MatlamatMeningkatkan pembelajaranMengukur kecekapan pelajar.
MatlamatMemantau pembelajaran pelajar.Penilaian pembelajaran pelajar.
Berat gredRendahTinggi

Takrifan Formative Assessment

Satu set kaedah penilaian formal dan tidak rasmi yang dijalankan oleh guru pada masa proses pembelajaran dikenali sebagai Penilaian Formatif. Ia adalah sebahagian daripada proses pengajaran, yang dijalankan oleh guru-guru, dengan objektif untuk meningkatkan pemahaman dan kecekapan pelajar, dengan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Penilaian Formatif cuba memberikan maklum balas langsung dan terperinci kepada guru dan pelajar mengenai prestasi dan pembelajaran pelajar. Ini adalah proses yang berterusan, yang memantau keperluan dan kemajuan pelajar, dalam proses pembelajaran.

Takrifan Penilaian Summatif

Penilaian Summatif merujuk kepada penilaian pelajar; yang memberi tumpuan kepada hasilnya. Ia adalah sebahagian daripada proses penggredan yang diberikan secara berkala kepada para peserta, biasanya pada akhir kursus, istilah atau unit. Tujuannya adalah untuk memeriksa pengetahuan para pelajar, iaitu sejauh mana mereka telah mempelajari bahan tersebut, diajar kepada mereka.

Penilaian Sumatif, bertujuan untuk menilai keberkesanan kursus atau program, memeriksa kemajuan pembelajaran, dan lain-lain Skor, gred atau peratusan yang diperoleh untuk bertindak sebagai penunjuk yang menunjukkan kualiti kurikulum dan membentuk asas untuk kedudukan di sekolah.

Perbezaan Utama antara Penilaian Formative and Summative

Perbezaan antara penilaian formatif dan ringkasan dapat ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Penilaian Formatif merujuk kepada pelbagai prosedur penilaian yang menyediakan maklumat yang diperlukan, untuk menyesuaikan pengajaran, semasa proses pembelajaran. Penilaian Summatif ditakrif sebagai satu standard untuk menilai pembelajaran pelajar.
  2. Penilaian Formative adalah diagnostik sementara Penilaian Sumatif dinilai.
  3. Penilaian Formative adalah penilaian untuk pembelajaran, sedangkan Penilaian singkatan adalah penilaian pembelajaran.
  4. Penilaian Formative berlaku secara berterusan, sama ada secara bulanan atau suku tahunan. Sebaliknya, Penilaian Summatif hanya berlaku pada selang masa tertentu yang biasanya berakhir dengan kursus.
  5. Penilaian Formatif dijalankan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Sebaliknya, Penilaian Summatif dijalankan untuk menilai prestasi pelajar.
  6. Penilaian Formative dilaksanakan untuk memantau pembelajaran pelajar. Bertentangan dengan Penilaian Summatif, bertujuan menilai pembelajaran pelajar.
  7. Nilai gred penilaian formatif kurang daripada penilaian sumatif, dalam erti kata bahawa gred yang diperoleh di FA akan memberitahu tentang kefahaman pelajar itu sementara gred SA, akan menentukan sama ada pelajar harus dipromosikan atau tidak.

Kesimpulannya

Perbezaan utama antara kedua-dua prosedur penilaian ialah, sementara penilaian formatif adalah sejenis proses pengajaran, penilaian sumatif adalah sejenis proses penggredan. Penilaian seimbang adalah berdasarkan kepada kedua-dua mereka, yang memberikan maklumat yang diperlukan tentang langkah seterusnya guru dan untuk mengukur pembelajaran pelajar mengenai standard kandungan.

Top