Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Eksponen dan Kuasa

Dalam matematik, anda mungkin telah melihat superskrip, iaitu digit kecil yang diletakkan di atas dan ke kanan mana-mana nombor. Besarnya jumlahnya adalah sukar untuk dibaca, bandingkan dan beroperasi dan kerana sebab ini, superskrip digunakan untuk menukar nombor yang lebih besar ke dalam bentuk terkecil. Ini dilakukan dengan bantuan kuasa dan eksponen, iaitu konsep dasar matematik tetapi juga disandingkan oleh banyak pelajar. Eksponen mewakili bilangan kali asas didarabkan.

Sebaliknya, apabila ia berkuasa, ia terdiri daripada dua bahagian, iaitu nombor asas dan eksponen. Oleh itu, ambil bacaan artikel untuk memahami, perbezaan antara eksponen dan kuasa.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganEksponenKuasa
MaknaEksponen bermaksud kuantiti, menggambarkan kuasa yang mana bilangan asas dibangkitkan.Kuasa membayangkan produk pendaraban berterusan nombor asas yang sama.
MewakiliBilangan kali, bilangan asas akan didarabkan bersama.Ia mewakili dua perkara, iaitu nombor asas dan eksponen.

Definisi Eksponen

Dalam matematik, eksponen membayangkan bilangan kecil, diposisikan di sebelah kanan nombor asas. Ini mewakili, bilangan kali bilangan asas digunakan sebagai faktor, iaitu didarab dengan sendirinya. Ia boleh menjadi nombor, pemalar dan juga pembolehubah. Apabila eksponen digunakan untuk menyatakan sejumlah besar, proses itu disebut sebagai meningkatkan kuasa.

Dalam notasi saintifik, eksponen sangat penting kerana ia menandakan kuantiti yang besar atau kecil sebagai kuasa 10. Jarak antara Matahari dan Bumi adalah 1.496 × 1011 juta, jarak antara Matahari dan Bulan adalah 3.84 × 108 juta. Terdapat peraturan tertentu yang berkaitan dengan eksponen, iaitu:

 • xm × xn = xm + n
 • xm ÷ xn = xm-n
 • (xm) n = xmn
 • xm × ym = xym
 • xm ÷ ym = x / ym
 • x0 = 1

Definisi Kuasa

Istilah 'kuasa', digunakan untuk bermaksud, nombor itu tiba, dengan menaikkan nombor asas kepada eksponen. Nombor asas dan eksponen adalah unsur-unsur asas kekuasaan, dimana bilangan dasar adalah bilangan yang didarab dengan sendirinya dan eksponen adalah bilangan kali bilangan dasar didarabkan.

Kuasa adalah apa-apa tetapi nombor yang dinyatakan dengan bantuan eksponen. Ia adalah hasil pendaraban berulang, dengan faktor yang sama. Terdapat beberapa syarat khas yang digunakan dalam hal ini, iaitu:

 • Apabila kuasa dua - Bilangannya adalah kuasa dua.
 • Apabila kuasa tiga - Bilangan cubed.
 • Apabila kuasa adalah mana-mana nombor di atas 3 - Nombor itu didarabkan 'kepada kuasa'.

Perbezaan utama antara eksponen dan kuasa

Perbezaan antara eksponen dan kuasa dapat ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Kuantiti, menggambarkan kuasa yang mana bilangan asas dinaikkan, dikenali sebagai eksponen. Produk pendaraban berterusan nombor asas yang sama dipanggil kuasa.
 2. Eksponen mewakili bilangan kali; nombor asas perlu didarabkan bersama-sama. Sebaliknya, kuasa mewakili dua perkara, iaitu nombor asas dan eksponen.

Kesimpulannya

Apabila nombor dinyatakan, tanpa eksponen, dalam bentuk standard, tetapi apabila ia dinyatakan dengan eksponen, maka bentuk itu dipanggil bentuk eksponen. Eksponen ialah digit kecil diletakkan di sebelah kanan kanan nombor yang diberikan, manakala kuasa adalah keseluruhan ungkapan, yang mengandungi nombor asas serta eksponen.

Top