Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Variabel Diskret dan Berterusan

Variabel merujuk kepada kuantiti yang mengubah nilainya, yang boleh diukur. Ia terdiri daripada dua jenis, iaitu pembolehubah diskret atau berterusan. Yang pertama merujuk kepada yang mempunyai bilangan nilai tertentu, sementara yang terakhir menunjukkan satu yang dapat mengambil nilai antara julat yang diberikan.

Data boleh difahami sebagai maklumat kuantitatif mengenai ciri khusus. Ciri-ciri boleh bersifat kualitatif atau kuantitatif, tetapi untuk tujuan analisis statistik, ciri kualitatif diubah menjadi satu kuantitatif, dengan menyediakan data berangka ciri tersebut. Oleh itu, ciri kuantitatif dikenali sebagai pembolehubah . Di sini dalam artikel ini, kita akan bercakap mengenai pembolehubah yang diskret dan berterusan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPembolehubah DiskretPembolehubah Berterusan
MaknaPembolehubah diskret merujuk kepada pembolehubah yang menganggap sejumlah nilai terpencil.Pembolehubah berterusan merujuk kepada pemboleh ubah yang mengandaikan nombor tak terhingga yang berlainan.
Julat bilangan yang ditentukanLengkapTidak lengkap
NilaiNilai diperoleh dengan mengira.Nilai diperoleh dengan mengukur.
PengkelasanTidak bertindihBertindih
AssumesNilai yang berbeza atau berasingan.Mana-mana nilai antara dua nilai.
Diwakili olehMata terpencilTitik yang disambungkan

Definisi Pembolehubah Diskret

Pemboleh ubah diskret adalah sejenis pembolehubah statistik yang hanya dapat menganggap bilangan tetap yang berbeza dan tidak mempunyai susunan yang ada.

Juga dikenali sebagai pembolehubah kategori, kerana ia mempunyai kategori yang terpisah dan tidak dapat dilihat. Walau bagaimanapun tiada nilai boleh wujud di-antara dua kategori, iaitu tidak mencapai semua nilai dalam had pembolehubah. Oleh itu, bilangan nilai yang dibenarkan yang boleh dianggap adalah terhingga atau terhingga tak terhingga. Oleh itu jika anda dapat mengira set item, maka pembolehubah dikatakan diskret.

Definisi Pembolehubah Berterusan

Pembolehubah berterusan, seperti nama yang dicadangkan adalah pemboleh ubah rawak yang menganggap semua nilai yang mungkin dalam kontinum. Ringkasnya, ia boleh mengambil sebarang nilai dalam julat yang diberikan. Oleh itu, jika pemboleh ubah boleh mengambil nilai set tak terhingga dan tidak dapat ditafsirkan, pembolehubah tersebut dirujuk sebagai pemboleh ubah berterusan.

Pembolehubah berterusan adalah salah satu yang ditakrifkan pada selang nilai-nilai, yang bermakna ia boleh mengandaikan sebarang nilai di antara nilai minimum dan maksimum. Ia boleh difahami sebagai fungsi untuk selang dan bagi setiap fungsi, julat untuk pemboleh ubah mungkin berbeza-beza.

Perbezaan Utama Antara Variabel Diskret dan Berterusan

Perbezaan antara pembolehubah diskret dan berterusan boleh ditarik dengan jelas di atas alasan-alasan berikut:

 1. Pembolehubah statistik yang menganggap set data yang terhingga dan bilangan nilai yang boleh dipertimbangkan, maka ia dipanggil sebagai pemboleh ubah diskret. Sebaliknya, pembolehubah kuantitatif yang mengambil set data tak terhingga dan nombor tak terhitung nilai dikenali sebagai pemboleh ubah berterusan.
 2. Untuk tidak bertindih atau dikenali sebagai klasifikasi yang bersamaan, di mana kedua-dua had kelas dimasukkan, boleh digunakan untuk pemboleh ubah diskret. Sebaliknya, untuk bertindih atau menyatakan klasifikasi saling eksklusif, di mana batas kelas atas dikecualikan, boleh digunakan untuk pembolehubah yang berterusan.
 3. Dalam pemboleh ubah diskret, julat bilangan yang ditentukan adalah lengkap, yang tidak dalam pemboleh ubah berterusan.
 4. Pembolehubah diskret adalah pembolehubah, di mana nilai boleh diperolehi dengan mengira. Sebaliknya pembolehubah yang berterusan ialah pemboleh ubah rawak yang mengukur sesuatu.
 5. Pemboleh ubah diskrit menganggap nilai-nilai bebas sedangkan pemboleh ubah berterusan menganggap sebarang nilai dalam julat tertentu atau kontinum.
 6. Pemboleh ubah diskret boleh digambarkan secara grafik oleh mata terpencil. Tidak seperti pemboleh ubah berterusan yang boleh ditunjukkan pada graf dengan bantuan mata yang bersambung.

Contoh

Pembolehubah Diskret

 • Bilangan percetakan kesilapan dalam buku.
 • Bilangan kemalangan jalan raya di New Delhi.
 • Bilangan adik beradik individu.

Pembolehubah Berterusan

 • Ketinggian seseorang
 • Umur seseorang
 • Keuntungan yang diperoleh oleh syarikat.

Kesimpulannya

Secara beransur-ansur, pembolehubah diskret dan berterusan boleh bersifat kualitatif dan kuantitatif. Walau bagaimanapun, kedua-dua istilah statistik ini berlawanan dengan satu sama lain dalam erti kata bahawa pemboleh ubah diskret adalah pemboleh ubah dengan nombor yang ditentukan dengan jelas nilai yang dibenarkan manakala pembolehubah berterusan adalah pembolehubah yang boleh mengandungi semua nilai yang mungkin di antara dua nombor.

Top