Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Data dan Maklumat

Data adalah bahan mentah, tidak terurus, tidak teratur, tidak berkaitan, tidak terganggu yang digunakan untuk memperoleh maklumat, selepas dianalisis. Sebaliknya, Maklumat dapat dilihat, ditafsirkan sebagai mesej dengan cara tertentu, yang memberikan makna kepada data.

Data tidak mentafsirkan apa-apa kerana ia adalah entiti yang tidak bermakna, sementara maklumat itu bermakna dan relevan juga. Data dan Maklumat adalah istilah umum yang sering kita gunakan, walaupun terdapat pertukaran antara am ini. Oleh itu, matlamat utama kami adalah untuk menjelaskan perbezaan penting antara Data dan Maklumat.

Carta Perbandingan:

ASAS UNTUK PERBANDINGANDATAMAKLUMAT
MaknaData adalah fakta dan angka yang tidak diubah dan digunakan sebagai input untuk sistem komputer.Maklumat adalah output data diproses.
Ciri-ciriData adalah unit individu yang mengandungi bahan mentah dan tidak membawa apa-apa makna.Maklumat adalah produk dan kumpulan data yang secara kolektif membawa makna logik.
KetergantunganIa tidak bergantung kepada Maklumat.Ia bergantung pada Data.
KepastianTidak jelasKhususnya.
Unit MengukurDiukur pada bit dan bait.Diukur dalam unit bermakna seperti masa, kuantiti, dan lain-lain

Definisi Data:

Data adalah maklumat dibezakan yang disusun dalam format tertentu. Perkataan data berpunca dari perkataan Latin tunggal, Datum ; makna asalnya adalah "sesuatu yang diberikan" . Kami telah menggunakan perkataan ini sejak tahun 1600-an, dan data berubah menjadi datum jamak.

Data boleh menggunakan pelbagai bentuk seperti nombor, huruf, set aksara, imej, grafik, dll. Jika kita bercakap mengenai Komputer, data diwakili dalam corak 0 dan 1 yang dapat ditafsirkan untuk mewakili nilai atau fakta . Mengukur unit data adalah Bit, Nibble, Byte, kB (kilobytes), MB (Megabytes), GB (Gigabytes), TB (Terabytes), PT (Petabyte), EB (Exabyte), ZB (Zettabytes), YT (Yottabytes), dan lain-lain.

Untuk menyimpan data, kad punca sebelumnya digunakan, yang kemudian digantikan oleh pita magnetik dan cakera keras.

Terdapat dua varian data, Kualitatif dan Kuantitatif.

  • Data kualitatif muncul apabila kategori yang ada dalam data jelas dipisahkan di bawah pemerhatian dan dinyatakan melalui bahasa semula jadi.
  • Data Kuantitatif ialah kuantifikasi berangka yang termasuk perkiraan dan pengukuran dan boleh dinyatakan dari segi nombor.

Data merosot apabila masa berlalu.

Definisi Maklumat:

Maklumat adalah apa yang anda dapatkan selepas memproses data. Data dan fakta dapat dianalisis atau digunakan sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan dan membuat kesimpulan. Dalam erti kata lain, data yang tepat, sistematik, difahami, relevan dan tepat pada masanya adalah Maklumat .

Maklumat adalah kata yang lebih lama yang telah kami gunakan sejak tahun 1300-an dan mempunyai asal bahasa Perancis dan Inggeris. Ia berasal dari kata kerja "informare" yang bermaksud untuk memberitahu dan memaklumkan ditafsirkan untuk membentuk dan mengembangkan idea .

Maklumat = Data + Makna

Tidak seperti data, Maklumat adalah nilai yang bermakna, fakta dan angka yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat .

Mari kita ambil contoh "5000" adalah data tetapi jika kita menambah kaki di dalamnya iaitu "5000 kaki" ia menjadi maklumat. Jika kita terus menambah elemen, ia akan mencapai tahap hierarki kecerdasan yang lebih tinggi seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

  • Maklumat penting dalam erti kata.
  • Terdapat pelbagai teknik pengekodan untuk tafsiran dan penghantaran maklumat.
  • Penyulitan maklumat digunakan untuk meningkatkan keselamatan semasa penghantaran dan penyimpanan juga.

Perbezaan Utama Antara Data dan Maklumat

  1. Data adalah unit tunggal yang mengandungi fakta mentah dan angka. Sebaliknya, Maklumat adalah pengumpulan data berguna, yang dapat memberikan pengetahuan atau wawasan tentang cara tertentu.
  2. Maklumat diperoleh daripada data dan oleh itu, data tidak bergantung kepada maklumat, tetapi maklumat tidak.
  3. Data digunakan sebagai Input, yang perlu diproses dan diatur dalam fesyen tertentu untuk menghasilkan output, iaitu maklumat.
  4. Data tidak dapat menentukan apa-apa; tiada hubungan wujud di antara sekeping data sementara maklumat adalah khusus dan terdapat hubungan.
  5. Data tidak mempunyai makna sebenar sedangkan Maklumat membawa maksud tertentu.

Kesimpulan:

Data dan Maklumat, kedua-dua istilah yang kami gunakan adalah sebahagian daripada hirarki perisikan dan berbeza dengan cara Data tidak bermakna, tetapi Maklumat yang dibentuk oleh data yang diproses adalah bermakna dalam konteks.

Top