Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Konsainan dan Jualan

Penyerahan merujuk kepada susunan komersil di mana barang dihantar kepada ejen oleh penjual, untuk tujuan jualan kepada pelanggan, bagi pihak penjual. Istilah konsinyur biasanya disambungkan dengan Jualan. Biasanya, Penjualan adalah urus niaga antara dua pihak di mana pemilikan, hakmilik dan barang pemilikan dipindahkan dari penjual kepada pembeli untuk pertimbangan wang.

Skop jualan lebih luas berbanding dengan konsainan, kerana konsainan juga merupakan jenis jualan. Perbezaan utama antara kedua-dua perjanjian perdagangan adalah bahawa dalam hal konsinyasi pihak-pihak mengikut hubungan prinsipal dan ejen, sedangkan, dalam hal penjualan, pihak-pihak mengikuti hubungan penghutang dan pemiutang.

Apabila seseorang terlibat dalam apa-apa jenis urus niaga jualan, dia sepatutnya mempunyai pengetahuan penuh tentang perbezaan antara konsainan dan penjualan. Dalam petikan artikel ini, kami telah menjelaskan kedua-dua, mengambil bacaan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKonsainanJualan
MaknaApabila barang dihantar kepada ejen oleh pemilik untuk tujuan jualan, dikenali sebagai Konsainan.Transaksi di mana barang ditukar dengan harga dikenali sebagai jualan.
Pihak-pihakConsignor dan PenerimaPenjual dan pembeli
Hubungan antara pihakKetua dan AgenPemiutang dan Penghutang
Pemilikan dan PemilikanPemilikan dipindahkan, tetapi pemilikan tidak dipindahkan, sehingga mereka dijual kepada pengguna akhir.Kedua-duanya dipindahkan dengan pemindahan barangan.
Kembali baranganPara penerima boleh mengembalikan stok yang tidak dijual kepada konsinyor.Pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual sehingga dan melainkan penjual bersetuju sama.
Risiko kerugianDitanggung oleh konsinyorDiberikan oleh pembeli
Perbelanjaan yang ditanggungBertemu oleh konsinyorBertemu dengan pembeli
PertimbanganSuruhanjaya kepada ejen.Keuntungan kepada penjual.

Takrif Konsainan

Perkataan konsinyasi berasal dari perkataan 'consign' yang bermaksud 'untuk menghantar'. Penyerahan adalah perjanjian antara konsinyor dan konsinyor, di mana konsinyor memainkan peranan prinsipal dan penerima konsain adalah ejen. Konsinyor menyerahkan barang itu kepada penerima konsain untuk tujuan menjualnya kepada pengguna utama bagi pihak prinsipal. Barang dihantar ke penerima pada kos atau invois.

Perwakilan Grafik Consignment

Sebilangan jualan yang dibuat oleh konsaini diberikan kepada penerima konsain dalam bentuk pertimbangan untuk perkhidmatan yang diberikan oleh ejen yang dikenali sebagai Suruhanjaya. Terdapat tiga jenis komisen:

 • Suruhanjaya Biasa
 • Suruhanjaya Del-credere
 • Suruhanjaya mengatasi

Perbelanjaan, ganti rugi, rosak, kerugian biasa dan tidak normal ditanggung oleh konsinyor kerana dalam jualan konsainan hanya barang yang dipindahkan dipindahkan ke konsinyor sedangkan gelaran barang terletak pada konsinyor. Walau bagaimanapun, jika ejen menjual barangan tersebut kepada pengguna, maka risiko dan ganjaran dipindahkan dengan pemindahan barangan. Beliau menghantar satu kenyataan kepada prinsipal yang dikenali sebagai Jualan Akaun. Jualan Akaun mengandungi semua butiran barang yang dijual, stok di tangan, kerugian normal, kehilangan yang normal, komisen, dll.

Definisi Jualan

Transaksi antara dua pihak di mana pertukaran barangan untuk harga berlaku dikenali sebagai Jualan. Ia adalah kontrak di mana cadangan dibuat oleh satu pihak untuk membeli atau menjual barang atau harta untuk nilai monetari, dan pihak lain menerima cadangan tersebut. Oleh itu semua keperluan kontrak yang sah seperti keupayaan pihak, persetujuan percuma, objek yang sah, perjanjian, pertimbangan yang sah, dan lain-lain harus berada di sana.

Jualan adalah tawaran murah antara pihak-pihak di mana risiko dan ganjaran dipindahkan dari penjual kepada pembeli dengan pemindahan barangan. Berikut adalah ciri penting Jualan:

 • Dua pihak yang minimum mestilah berada di sana.
 • Objektif kontrak adalah untuk menukar barang untuk manfaat bersama yang disebut harga.
 • Hanya harta alih yang ada di bawah kategori barang yang merangkumi barang yang ada pada masa kontrak serta barangan masa depan.
 • Pertimbangan yang dibayar atau dijanjikan haruslah wang sahaja.
 • Jualan termasuk perjanjian untuk dijual.
 • Pemindahan barang mestilah di sana.

Perbezaan Utama Antara Konsainan dan Jualan

Berikut adalah perbezaan utama antara konsainan dan penjualan:

 1. Apabila barang dikemukakan oleh pemilik kepada ejennya membuat kesimpulan penjualan, ia dikenali sebagai Konsainan. Jualan adalah transaksi antara dua pihak di mana barang didagangkan untuk faedah bersama iaitu harga.
 2. Pihak-pihak kepada konsinyasi adalah konsinyor dan konsinyor manakala pihak-pihak untuk penjualan adalah pembeli dan penjual.
 3. Hubungan di tengah-tengah pihak-pihak konsainan adalah prinsipal dan ejen, tetapi jika kita bercakap mengenai penjualan, mereka adalah penghutang dan pemiutang.
 4. Dalam konsainan, hanya pemilikan pemindahan barang bukan pemilikan. Sebaliknya, dalam penjualan, pemilikan dan pemilikan dipindahkan kepada pembeli.
 5. Para penerima boleh memulangkan barangan yang belum dijual kepada konsinyor dalam hal konsinyasi ketika, dalam penjualan, pembeli harus mengambil izin dari penjual untuk mengembalikan barang tersebut.
 6. Dalam konsainan, semua risiko dan ganjaran terletak pada konsinyor. Sebaliknya, dalam penjualan, risiko dan ganjaran dipindahkan kepada pembeli oleh penjual.
 7. Para penerima diberi ganjaran untuk perkhidmatannya dalam bentuk komisen berdasarkan penjualan yang dibuat olehnya. Berbeza dengan penjualan, di mana penjual mendapat keuntungan dari penjualan yang dibuat.

Kesimpulannya

Terdapat banyak bentuk jualan dan konsainan adalah salah satu bentuk jualan. Di Amerika Syarikat, kedai-kedai Konsumen adalah Kedai Tangan Kedua di mana ejen menjual barangan terpakai bagi pihak pemilik kepada para pelanggan. Barang dijual pada harga yang kurang daripada harga asalnya. Sebahagian daripada hasil penjualan diserahkan kepada ejen untuk perkhidmatan mereka. Walau bagaimanapun, semua kedai-kedai terpakai bukan kedai konsainan.

Top