Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Perdagangan dan Perdagangan

Aktiviti Perniagaan dikelompokkan kepada dua kategori luas iaitu industri dan perdagangan. Perdagangan adalah prihatin dengan memudahkan pertukaran barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Ia adalah sub-dikelaskan sebagai perdagangan dan pembantu untuk diperdagangkan. Ramai berpendapat perdagangan dan perdagangan adalah istilah yang sama dan boleh digunakan secara bergantian. Tetapi hakikatnya kedua-dua istilah berbeza dari satu sama lain dan membawa makna yang berbeza. Perdagangan semata-mata bermaksud membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan sebagai balasan untuk wang atau nilai wang.

Skop perdagangan lebih luas daripada perdagangan, yang bukan hanya merujuk kepada pertukaran barangan dan perkhidmatan tetapi juga mencakup semua kegiatan yang penting untuk menyelesaikan pertukaran itu. Untuk lebih memahami pemahaman kedua-dua istilah perbandingan asas diberikan di bawah:

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerdaganganPerdagangan
MaknaPerdagangan bermaksud pertukaran barangan dan perkhidmatan di antara dua atau lebih pihak dalam pertimbangan wang atau nilai wang.Perdagangan bermaksud pertukaran barangan dan perkhidmatan di antara pihak-pihak bersama-sama dengan aktiviti-aktiviti seperti insurans, pengangkutan, pergudangan, pengiklanan dan sebagainya yang melengkapkan pertukaran itu.
SkopSempitLebar
Jenis AktivitiAktiviti SosialAktiviti ekonomi
Kekerapan TransaksiTerisolasiBiasa
Peluang pekerjaanTidakYa
PautanAntara pembeli dan penjualAntara pengeluar dan pengguna
Permintaan dan penawaranMerupakan kedua-duanyaMerepresentasikan hanya sisi permintaan
Keperluan modalLebih banyakKurang

Definisi Perdagangan

Dalam perdagangan, pemilikan barangan atau perkhidmatan dipindahkan dari satu orang kepada yang lain dengan pertimbangan tunai atau setara tunai. Perdagangan boleh dilakukan di antara dua pihak atau lebih daripada dua pihak. Apabila belian dan jualan berlaku di antara dua orang, ia dipanggil perdagangan dua hala manakala apabila ia dilakukan di antara lebih dari dua orang, maka ia disebut perdagangan pelbagai hala.

Terdahulu, perdagangan itu sedikit rumit kerana ia mengikut sistem barter di mana barangan ditukar sebagai barangan atau komoditi lain. Adalah sukar untuk menilai nilai yang tepat kerana jenis komoditi yang terlibat dalam pertukaran. Dengan adanya wang, proses ini menjadi lebih mudah bagi kedua-dua penjual dan pembeli.

Perdagangan boleh menjadi domestik dan juga asing. Perdagangan dalam negeri bermaksud dalam sempadan negara, dan perdagangan luar negeri merentasi sempadan. Perdagangan luar negeri dilakukan melalui pelaburan dalam sekuriti atau dana dan boleh disebut sebagai import dan eksport.

Definisi Perdagangan

Commerce merangkumi semua aktiviti yang membantu dalam memudahkan pertukaran barangan dan perkhidmatan dari pengeluar atau pengeluar kepada pengguna utama. Kegiatan utama adalah pengangkutan, perbankan, asuransi, pengiklanan, pergudangan, dan sebagainya yang bertindak sebagai pembantu dalam penyelesaian pertukaran yang berhasil.

Sebaik sahaja produk yang dihasilkan ini tidak boleh sampai kepada pelanggan, perkara yang sama harus melalui satu siri aktiviti. Pemborong pertama akan membeli produk itu, dan dengan menggunakan pengangkutan, barang akan disediakan di kedai-kedai dan di perbankan dan perkhidmatan insurans yang sama akan digunakan olehnya untuk memiliki perlindungan terhadap kehilangan barang. Peruncit kemudiannya akan menjual kepada pengguna utama. Semua aktiviti ini berada di bawah kepala perdagangan.

Ringkasnya, boleh dikatakan bahawa perdagangan adalah cabang perniagaan yang membantu mengatasi semua halangan yang timbul dalam fasilitasi pertukaran. Fungsi utamanya ialah untuk memenuhi kehendak manusia baik asas dan menengah dengan menjadikan barang-barang tersebut tersedia di berbagai tempat di negara ini. Tidak kira di mana barang-barang telah dihasilkan perdagangan telah memungkinkan untuk mencapai seluruh dunia.

Perbezaan Utama antara Perdagangan dan Perdagangan

Berikut adalah perbezaan utama antara perdagangan dan perdagangan:

  1. Perdagangan menjual dan membeli barangan dan perkhidmatan di antara dua atau lebih pihak sebagai balasan tunai dan kesetaraan tunai.Commerce termasuk pertukaran barangan dan perkhidmatan bersama-sama dengan aktiviti-aktiviti tersebut. perbankan, insurans, pengiklanan, pengangkutan, pergudangan, dll untuk melengkapi pertukaran.
  2. Perdagangan adalah istilah yang sempit yang merangkumi penjualan dan pembelian sedangkan perdagangan adalah istilah yang lebih luas yang termasuk pertukaran serta beberapa aktiviti menjana pendapatan yang menyelesaikan pertukaran.
  3. Perdagangan umumnya dilakukan untuk memenuhi keperluan penjual dan pembeli yang lebih dari perspektif sosial. Sedangkan dagangan lebih bersifat ekonomikal kerana penglibatan beberapa pihak yang tujuan utamanya adalah menjana pendapatan.
  4. Perdagangan pada umumnya merupakan transaksi masa tunggal antara pihak-pihak yang mungkin atau tidak boleh kembali. Manakala dalam perdagangan urus niaga tetap dan berlaku lagi dan lagi.
  5. Perdagangan melibatkan dua pihak penjual dan pembeli yang memfasilitasi pertukaran tanpa mempekerjakan orang lain di antara. Sedangkan dalam bursa dagang dilakukan dengan dukungan beberapa jabatan sehingga memberi mereka peluang pekerjaan.
  6. Perdagangan menyediakan pautan antara penjual dan pembeli, pihak-pihak langsung yang terlibat dalam pertukaran. Sedangkan perdagangan menyediakan hubungan antara pengilang dan pelanggan utama, yang bukan pihak langsung, dengan bantuan beberapa pembantu pengedaran.
  7. Perdagangan mewakili kedua-dua pihak permintaan dan bekalan di mana kedua-dua pihak mengetahui apa yang diminta dan apa yang akan dibekalkan. Sedangkan dalam perdagangan hanya sisi permintaan diketahui iaitu apa yang dituntut di pasaran dan kemudian membuatnya tersedia melalui berbagai saluran distribusi.
  8. Perdagangan memerlukan lebih banyak modal kerana stok harus dipelihara yang berhak untuk dijual dan juga wang tunai harus dipersiapkan untuk pembayaran segera. Sedangkan dalam perdagangan modal yang dibutuhkan adalah kurang kerana terdapat berbagai pihak yang terlibat yang harus menguruskan sumber daya mereka secara individu tanpa mengenakan beban pada satu.

Kesimpulannya

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa perdagangan adalah cawangan perdagangan yang hanya melibatkan pertukaran barangan dan perkhidmatan sedangkan perdagangan merupakan istilah komprehensif yang merangkumi semua kegiatan utama yang memudahkan pertukaran dan menghasilkan pendapatan untuk semua orang. Oleh itu, kita boleh mengatakan perdagangan adalah cawangan perniagaan yang menyimpan segala-galanya bersama-sama dan membuat kejayaan penyebaran barang dan perkhidmatan.

Top