Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pengukuhan dan Hukuman

Pengendalian pengendalian merujuk kepada jenis pembelajaran, di mana hasil tindakan mengawal kelakuan seseorang. Akibatnya boleh menjadi ganjaran atau penalti. Ia dicipta oleh tingkah laku terkenal BF Skinner, yang berpendapat bahawa tingkah laku adalah sesuatu yang hanya boleh digambarkan dengan memerhati dan bukan dengan pemikiran dan motivasi.

Penguatkuasaan dan hukuman adalah dua pengertian dasar pengendalian operan dimana yang pertama, merangsang tingkah laku tertentu, yang terakhir, tidak menimbulkan kelakuan tertentu. Kedua-dua ini agak keliru oleh rakyat tetapi terdapat beberapa perbezaan. Menjelang akhir artikel ini, anda akan dapat membezakan antara penguat dan hukuman dalam konteks pengendalian pengendali.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPengukuhanHukuman
MaknaPenguatkuasaan, membayangkan proses menyokong atau mempromosikan corak tingkah laku.Hukuman melibatkan perbuatan menghukum atau menghilangkan sesuatu yang bernilai, untuk menindas tingkah laku yang tidak diingini.
Apa itu?Hasil yang bersemangat.Hasil yang sukar.
Tindak balasMenguatkan tindak balasKelemahan menanggapi
AkibatnyaMeningkatkan kebarangkalian tingkah laku.Mengurangkan kebarangkalian tingkah laku.
MerangkumiKeuntungan rangsangan yang dikehendaki atau pelucuthakan yang tidak diingini.Pengenaan rangsangan yang tidak menyenangkan atau penarikan diri yang menyenangkan.

Definisi Penguatkuasaan

Dalam konduktor pengendali, pengukuhan menandakan apa-apa yang mempercepatkan kebarangkalian bahawa respons akan berlaku. Ia digambarkan sebagai akibat daripada tingkah laku yang sama ada menguatkan tindak balas atau meningkatkan kebarangkalian pengulangannya. Kekuatan tindak balas boleh diukur mengenai intensiti dan darjah, manakala kekerapannya ditentukan dengan mengira bilangan masa sambutan berlaku.

Penguatkuasaan merangkumi semua perkara yang menyebabkan peningkatan corak tingkah laku, seperti peristiwa, situasi atau rangsangan. Ia dikelaskan sebagai:

  • Penguatan Positif : Merujuk kepada menambah sesuatu, untuk menggalakkan corak tingkah laku.
  • Penguatkuasaan Negatif : Ini bermakna mengambil sesuatu untuk meningkatkan corak tingkah laku.

Dalam pengurusan sumber manusia, teori pengukuhan mengandaikan bahawa tingkah laku yang mempunyai pengalaman yang memuaskan mungkin akan berulang. Ini menunjukkan bahawa apabila tahap prestasi pekerja diikuti dengan ganjaran kewangan, akan membawa kepada prestasi yang serupa pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, jika ganjaran kewangan tidak mengikuti prestasi tinggi, akan membuat pengulangannya tidak mungkin. Beberapa contoh tetulang boleh menjadi kenaikan pangkat, kenaikan, faedah tambahan, kelewatan hak istimewa dan sebagainya.

Definisi Hukuman

Dalam pengkondisian operan, hukuman bermaksud pengenaan akibat atau penalti yang tidak menyenangkan kepada seseorang, akibat dari kelakuan yang tidak diingini. Ringkasnya, ia mengubah tingkah laku seseorang, dengan memberikan tindak balas negatif terhadap tingkah laku yang tidak baik.

Ia bertujuan untuk mengurangkan atau menghapus kekerapan berlakunya tingkah laku itu. Ia adalah alat yang sesuai, digunakan untuk membentuk dan mengawal kelakuan organisma. Beberapa contoh umum hukuman boleh menjadi potongan gaji, penggantungan, kehilangan keistimewaan dan sebagainya. Terdapat dua bentuk hukuman:

  • Hukuman Positif : Ia merujuk kepada mempamerkan atau melaksanakan rangsangan aversif jika tingkah laku berulang di masa depan.
  • Hukuman Negatif : Hukuman yang melibatkan penyingkiran rangsangan yang menyenangkan, berulangnya tingkah laku.

Perbezaan Utama Antara Pengukuhan dan Hukuman

Perkara-perkara berikut adalah berkaitan sejauh mana perbezaan antara tetulang dan hukuman adalah:

  1. Proses menyokong atau menambah corak tingkah laku, untuk membiarkannya berlaku lagi pada masa akan datang dipanggil tetulang. Sebaliknya, hukuman bermakna dikenakan penalti atau apa-apa hasil yang tidak diingini yang lain, untuk menghalang tingkah laku buruk.
  2. Walaupun tetulang adalah hasil yang bersemangat, untuk prestasi yang baik, hukuman adalah akibat yang tidak diakui, salah laku.
  3. Peneguhan menguatkan tindak balas, manakala hukuman melemahkan sama.
  4. Hasil penguatan akan meningkatkan kekerapan tingkah laku. Sebaliknya, hukuman akan membawa kepada penurunan kekerapan tingkah laku.
  5. Penguatkuasaan melibatkan keuntungan rangsangan yang diinginkan atau pelucuthakan yang tidak diingini. Sebaliknya, hukuman melibatkan pengenaan rangsangan yang tidak menyenangkan atau penarikan diri yang menyenangkan.

Kesimpulannya

Untuk kesimpulan, pengukuhan akan meningkatkan kecenderungan bahawa tingkah laku yang disasarkan akan berlaku lagi. Sebaliknya, hukuman cenderung untuk mengurangkan peluang pengulangan tingkah laku yang disasarkan. Kedua-dua penguat dan hukuman adalah konsep asas tindakbalas, yang bertujuan untuk mengubah dan mengawal tingkah laku organisasi dan berlaku positif atau negatif.

Top