Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Perkongsian dan Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP)

LLP juga merupakan satu bentuk perkongsian, di mana liabiliti rakan kongsi terhad serta mana-mana pasangan tidak akan bertanggungjawab atas tindakan rakan kongsi lain. Perkongsian Umum, sebaliknya, membawa liabiliti yang tidak terhad kepada rakan kongsi yang berkenaan dan oleh itu mereka secara bersama atau berasingan bertanggungjawab terhadap hutang.

Adakah anda merancang untuk memulakan perniagaan atau ingin memperluas yang sedia ada? Anda perlu membuat keputusan penting di sini, mengenai pemilihan bentuk organisasi perniagaan. Bentuk perniagaan organisasi yang paling sesuai boleh dipilih dengan menimbang merit dan demerits setiap bentuk terhadap keperluan anda. Pemilikan tunggal, perkongsian, LLP, masyarakat koperasi, syarikat saham bersama adalah beberapa bentuk biasa.

Oleh itu, sila lihat artikel ini untuk mengetahui perbezaan antara perkongsian dan perkongsian liabiliti terhad (LLP).

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerkongsianPerkongsian Liabiliti Terhad (LLP)
MaknaPerkongsian merujuk kepada perkiraan dimana dua atau lebih orang bersetuju untuk menjalankan perniagaan dan berkongsi keuntungan & kerugian bersama.Perkongsian Liabiliti Terhad adalah satu bentuk operasi perniagaan yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dan pertubuhan perbadanan.
Diketuai olehAkta Perkongsian India, 1932Akta Perkongsian Liabiliti Terhad, 2008
PendaftaranPilihanMandatori
Dokumen piagamSurat ikatan perkongsianPerjanjian LLP
LiabilitiTidak terhadTerhad kepada sumbangan modal, kecuali dalam hal penipuan.
Keupayaan berkontrakIa tidak boleh memasuki kontrak dengan namanya.Ia boleh mendakwa dan didakwa atas namanya.
Status PerundanganRakan kongsi secara kolektif dikenali sebagai firma, jadi tidak ada entiti undang-undang yang berasingan.Ia mempunyai status undang-undang berasingan.
Nama firmaMana-mana namaNama yang mengandungi LLP sebagai akhiran
Rakan kongsi maksima100 rakan kongsiTiada had
HartaTidak boleh dipegang atas nama firma.Boleh diadakan atas nama LLP.
Peralihan berterusanTidakYa
Audit akaunTidak wajibWajib, hanya jika perolehan dan sumbangan modal melebihi 40 lakhs dan 25 lakhs masing-masing.
HubunganRakan kongsi adalah agen firma dan rakan kongsi lain juga.Rakan kongsi adalah ejen LLP sahaja.

Definisi Perkongsian

Istilah 'perkongsian' ditakrifkan sebagai hubungan undang-undang abstrak antara orang-orang. Ia adalah bentuk operasi perniagaan; di mana rakan-rakan bersetuju untuk menyatukan modal dan sumber mereka, menjalankan perniagaan yang dijalankan oleh semua rakan kongsi atau mana-mana satu rakan bagi pihak semua rakan kongsi dan berkongsi keuntungan dan kerugian mengikut cara yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebut 'surat ikatan perkongsian'.

Dalam pengaturan ini, individu yang telah memeterai perjanjian dengan satu sama lain dipanggil sebagai 'rakan kongsi' individu. Perkara penting yang melambangkan entiti bersama untuk semua rakan kongsi dipanggil 'tegas' dan nama di mana perniagaan dijalankan disebut 'nama firma'. Oleh itu, perkongsian adalah ikatan yang tidak kelihatan di kalangan rakan kongsi manakala firma adalah bentuk rakan kongsi konkrit.

Definisi Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP)

Perkongsian Liabiliti Terhad, yang lama dikenali sebagai LLP digambarkan sebagai sebuah pertubuhan perbadanan yang dicipta dan didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad, 2008. LLP adalah kenderaan perniagaan yang mengintegrasikan kelebihan liabiliti terhad sebuah syarikat dan kelonggaran perkongsian, iaitu untuk menganjurkan komposisi dan operasi dalaman mereka sebagai perkongsian.

LLP mempunyai kewujudan undang-undang yang berasingan, berbeza dengan rakan-rakannya dan mempunyai penggantian kekal. Sekiranya terdapat perubahan, dalam rakan kongsi, maka ia tidak akan mempengaruhi hak, kewujudan atau liabiliti entiti. Mana-mana individu atau badan korporat boleh menjadi rakan kongsi dalam LLP, dengan syarat mereka mampu menjadi rakan kongsi.

Perbezaan Utama Perkongsian Perkongsian dan Liabiliti Terhad (LLP)

Perkara-perkara berikut adalah penting setakat perbezaan antara perkongsian dan perkongsian liabiliti terhad (LLP) yang berkenaan:

 1. Perkongsian ini ditakrifkan sebagai persatuan orang yang bergabung untuk mendapatkan keuntungan daripada perniagaan, yang dilakukan oleh semua rakan kongsi atau mana-mana satu pasangan bagi pihak semua rakan kongsi. Perkongsian Liabiliti Terhad adalah satu bentuk operasi perniagaan yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dan pertubuhan perbadanan.
 2. Perkongsian ini ditadbir oleh Akta Perkongsian India, 1932. Sebaliknya, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad, 2008 mengawal LLP di India.
 3. Penggabungan perkongsian adalah sukarela, sedangkan pendaftaran LLP adalah wajib.
 4. Dokumen yang membimbing perkongsian itu disebut Akta Perkongsian. Berbanding dengan perkongsian liabiliti terhad, perjanjian LLP adalah dokumen piagam.
 5. Sebuah firma perkongsian tidak boleh memasuki kontrak atas namanya. Sebaliknya, LLP boleh mendakwa dan didakwa atas namanya.
 6. Perkongsian tidak mempunyai status undang-undang berasingan selain daripada rakan kongsinya, kerana rakan kongsi secara individu dikenali sebagai rakan kongsi dan secara kolektif dikenali sebagai firma. Tidak seperti, LLP yang merupakan entiti undang-undang yang berasingan.
 7. Tanggungjawab pasangan adalah terhad kepada modal yang disumbangkan oleh mereka. Sebaliknya, rakan kongsi perkongsian mempunyai liabiliti tanpa had.
 8. Perkongsian boleh dimulakan dengan nama pilihan Sebaliknya, perkongsian liabiliti terhad mesti menggunakan perkataan "LLP" pada akhir namanya.
 9. Mana-mana dua orang boleh memulakan perkongsian atau LLP, tetapi bilangan maksimum rakan kongsi dalam sebuah syarikat perkongsian terhad kepada 100 rakan kongsi. Sebaliknya, tidak ada had rakan kongsi maksima dalam LLP.
 10. Perkongsian liabiliti terhad kekal berturut-turut manakala perkongsian boleh dibubarkan pada bila-bila masa.
 11. Penyelenggaraan dan pengauditan buku akaun tidak wajib untuk perkongsian. Sebaliknya, LLP dikehendaki untuk menyelenggara dan mengaudit buku akaun jika jumlah perolehan dan sumbangan modal melebihi 40 lakhs dan 25 lakhs.
 12. Firma perkongsian tidak boleh memegang harta dalam namanya. Sebaliknya, LLP dibenarkan memegang harta dalam namanya.
 13. Dalam perkongsian, rakan kongsi bertindak sebagai agen rakan dan firma. Sebaliknya, rakan kongsi adalah ejen rakan kongsi dalam kes LLP.

Kesamaan

 • Dalam kedua-dua bentuk organisasi perniagaan, rakan kongsi bukanlah pekerja; sebaliknya mereka adalah ejen.
 • Rakan-rakan berhak mendapat imbuhan, hanya jika ia diperuntukkan dalam perjanjian.
 • Tiada rakan kongsi yang dibenarkan untuk menjalankan perniagaan untuk bersaing tanpa persetujuan rakan kongsi lain.
 • Pengenalan rakan kongsi baru untuk perkongsian dapat dilakukan, hanya dengan persetujuan dari mitra yang ada.
 • Dalam hal kesolvenan rakan kongsi, dia tidak dibenarkan terus sebagai rakan kongsi.

Kesimpulannya

Oleh itu, dengan perbincangan di atas, adalah jelas bahawa perkongsian am dan perkongsian liabiliti terhad adalah dua jenis perkongsian. Tambahan pula, LLP adalah berbeza daripada perkongsian, dengan cara rakan-rakan adalah sendi atau secara berasingan bertanggungjawab terhadap tindakan rakan kongsi dan firma, dalam perkongsian. Sebaliknya, dalam hal perkongsian liabiliti terhad, rakan kongsi tidak bertanggungjawab terhadap tindakan rakan kongsi lain.

Top