Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Pengurus dan Pengarah

Dalam banyak organisasi, para pengarah sendiri memainkan peranan seorang pengurus, tetapi ini tidak bermakna peranan kedua-dua pangkat penting syarikat itu sama. Seorang pengarah boleh menjadi pekerja, ahli atau mana-mana orang lain, yang dipilih secara sebulat suara oleh pemegang saham syarikat pada mesyuarat agung. Sebaliknya, pengurus adalah pekerja berbayar syarikat yang mempunyai pengetahuan, kepakaran dan kebolehan yang besar untuk mengurus organisasi.

Perbezaan utama antara pengarah dan pengurus ialah pengarah adalah pengurus semua pengurus yang bekerja dalam organisasi, iaitu pengurus pengeluaran, pengurus jualan, pengurus sumber manusia, pengurus akaun, pengurus perhubungan pelanggan dan sebagainya.

Sebaliknya, pengurus mengurus kerja dan prestasi sesuatu bahagian atau jabatan tertentu yang diserahkan kepadanya. Ambil bacaan artikel yang dibentangkan kepada anda, untuk mempelajari beberapa perbezaan lain.

Kandungan: Pengurus Vs Director

 1. Carta Perbandingan
 2. Definisi
 3. Perbezaan Utama
 4. Kesimpulannya

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPengurusPengarah
MaknaSeorang pengurus adalah orang yang bertanggungjawab ke atas unit atau jabatan organisasi tertentu dan bertanggungjawab terhadap prestasinya.Seorang pengarah adalah orang yang dilantik oleh para pemegang saham untuk memantau dan mengawal selia aktiviti syarikat, mengikut visi syarikat.
KepimpinanSeorang pengurus memberikan kepimpinan kepada bawahannya, dengan membimbing apa yang harus dilakukan, bila harus dilakukan dan oleh siapa ia akan dilakukan.Seorang pengarah memberikan kepimpinan intrinsik dan arahan.
Tahap pengurusanPengurusan peringkat pertengahanPengurusan peringkat tertinggi
Bertanggungjawab untukPengurusanPentadbiran
PerananEksekutifTegas
Fungsi asasPelaksanaan rancangan dan dasar.Perumusan pelan dan dasar.
PerancanganPerancangan jangka pendekPerancangan jangka panjang
Bertanggungjawab kepadaPengarahPemegang saham
Etika dan NilaiPara pengurus menguatkan etika dan nilai dalam organisasi yang dirumuskan oleh para pengarah.Para pengarah menentukan etika dan nilai organisasi.
Peruntukan mengenai insolvensiTerdapat beberapa tugas dan tanggungjawab yang dikenakan ke atas para pengarah, pada masa ketidaksolvenan syarikat.Tiada peruntukan undang-undang seperti yang dikenakan ke atas pengarah, apabila syarikat itu menjadi tidak solven.

Definisi Pengurus

Dalam ertikata sebenar, pengurus terma boleh ditakrifkan sebagai individu yang bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengawal organisasi. Dia / Dia adalah seseorang yang sentiasa mempunyai perspektif keseluruhan organisasinya dalam fikiran dan apa sahaja yang dia lakukan adalah sejajar dengan objektif syarikat.

Seorang pengurus adalah pengamal pengurusan, yang melibatkan penggunaan sumber-sumber yang optimum, iaitu Lelaki, Mesin, Bahan, Wang, dan Kaedah, untuk mencapai matlamat organisasi. Beliau adalah pekerja organisasi yang dilantik oleh dan melaporkan kepada lembaga pengarah.

Seorang pengurus mengawasi sesetengah orang atau unit organisasi dan bertanggungjawab terhadap prestasinya. Dia / Dia adalah orang yang:

 • Hires atau api kakitangan
 • Memberi latihan kepada pekerja baru
 • Kelihatan selepas operasi harian organisasi.
 • Merancang dan menyusun tugas dan tugas.
 • Menukarkan matlamat korporat ke matlamat para pekerja.
 • Mengadakan penilaian prestasi berkala.
 • Memantau dan mengawal perbelanjaan.
 • Semak sama ada tugas-tugas dilakukan seperti yang dirancang.

Definisi Pengarah

Seorang pengarah boleh ditakrifkan sebagai ahli yang dipilih dan dilantik organisasi, yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga aktiviti organisasi. Mereka bersama-sama dikenali sebagai lembaga pengarah atau berkata lembaga. Lembaga Pengarah merangka rancangan dan dasar, mewujudkan strategi, menetapkan matlamat dan matlamat organisasi. Mereka adalah yang, yang menentukan kejayaan atau kegagalan, bersama dengan budaya dan amalan syarikat.

Seorang pengarah dipilih oleh pemegang saham syarikat, pada mesyuarat agung tahunan syarikat, yang tidak perlu menjadi ahli atau pekerja syarikat. Beliau / Dia memperoleh kuasa dan pihak berkuasa dari undang-undang yang mengaturnya dan juga dari artikel persatuan syarikat.

Peranan Pengarah

Para pengarah adalah ejen syarikat dan menduduki kedudukan teratas dalam hierarki korporat. Mereka boleh memasuki kontrak bagi pihak syarikat dengan pihak ketiga dan dengan itu mengikat syarikat itu.

Perbezaan Utama Antara Pengurus dan Pengarah

Perbezaan antara pengurus dan pengarah boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Orang yang menjadi ketua unit atau pembahagian organisasi dan bertanggungjawab terhadap prestasinya dipanggil pengurus. Sebaliknya, individu yang dipilih oleh para pemegang saham untuk memantau dan mengawal aktiviti syarikat, mengikut visi syarikat.
 2. Salah satu fungsi utama pengurus adalah untuk memimpin bawahannya dengan menyelia atau mengarahkan mereka apa yang perlu dilakukan, bila perlu dilakukan dan oleh siapa ia perlu dilakukan. Sebaliknya, pengarah memberikan kepimpinan intrinsik dan arahan kepada para pengurus dan kakitangan kanan syarikat.
 3. Walaupun pengurus kepunyaan pengurusan peringkat pertengahan, pengarah kepunyaan pengurusan peringkat atasan.
 4. Seorang pengurus bertanggungjawab terhadap pengurusan keseluruhan syarikat, iaitu kerja dan prestasi seluruh jabatan atau unit, yang dipantau oleh mereka. Sebaliknya, pengarah menjaga pentadbiran keseluruhan syarikat.
 5. Peranan seorang pengurus adalah eksekutif dan berkuasa. Tidak seperti, peranan pengarah itu semata-mata tegas dan perundangan.
 6. Fungsi utama pengarah adalah untuk merangka rancangan dan dasar bagi organisasi. Sebaliknya, pengurus sepatutnya melaksanakan dasar dan rancangan yang dirumuskan oleh pengurusan atasan.
 7. Seorang pengurus menjaga operasi harian syarikat dan dengan itu membuat rancangan jangka pendek untuk syarikat. Sebaliknya, pengarah membuat rancangan jangka panjang untuk menjamin masa depan syarikat.
 8. Pengurus melaporkan kepada para pengarah sementara seorang pengarah melaporkan kepada pihak berkepentingan syarikat.
 9. Para pengurus melaksanakan etika dan nilai dalam organisasi, yang dirumuskan oleh para pengarah sedangkan para pengarah menentukan etika dan nilai organisasi.
 10. Pada masa ketidakmampuan bayar, terdapat beberapa tanggungjawab berkanun yang dikenakan ke atas pengarah syarikat yang bukan dalam hal seorang pengurus.

Kesimpulannya

Secara keseluruhannya, skop pengarah adalah lebih besar daripada seorang pengurus, kerana ia adalah seorang pengarah yang bertanggungjawab untuk kejayaan atau kegagalan syarikat. Seorang pengurus hanya berfungsi seperti arahan para pengarah. Pengarah adalah orang utama syarikat, yang meletakkan semua rancangan, dasar, prosedur, program dan sebagainya untuk mencapai matlamat utama organisasi. Di sisi lain, seorang pengurus mengikut arahan Pengarah dan menyelia bawahannya untuk bekerja di dalam tujuan matlamat organisasi.

Top