Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Kad Kredit dan Kad Debit

Perbezaan antara kad debit dan kad kredit adalah sama dengan debit berbeza dari kredit. Debit bermaksud 'memotong' dan oleh itu apabila seseorang menggunakan kad debit, dia akan menolak wang dari akaun bank yang dipautkan ke kad. Individu dapat membelanjakan jumlah wang yang banyak, yang terdapat dalam akaun banknya dan tidak lebih daripada itu. Kad debit seperti cek, dari mana wang dikurangkan dari akaun simpanan / semasanya.

Sebaliknya, kredit merujuk kepada wang yang diterima sebagai pinjaman oleh bank kepada pelanggan, yang perlu dibayar balik, dengan faedah pada tarikh kemudiannya. Sejarah kredit, kemampuan membayar, pendapatan dan hutang adalah parameter yang menentukan jumlah kredit. Apabila seseorang menggunakan kad kredit, dia sebenarnya mengambil pinjaman dari bank penerbit, yang memerlukan pembayaran balik bersama dengan minat.

Carta Perbandingan

Asas untuk perbandinganKad kreditKad Debit
MaknaKad kredit dikeluarkan oleh bank atau mana-mana institusi kewangan untuk membenarkan pemegang kad membeli barangan dan perkhidmatan secara kredit. Pembayaran dibuat oleh pihak bank atas nama pelanggan.Kad debit dikeluarkan oleh bank untuk membolehkan pelanggan membeli barang dan perkhidmatan, yang pembayarannya dibuat secara langsung melalui akaun pelanggan yang dipautkan ke kad.
BerkenaanBayar kemudianBayar sekarang
Akaun bankAkaun bank bukan prasyarat untuk mengeluarkan kad kredit.Akaun bank adalah wajib untuk mengeluarkan kad debit.
HadHad maksima pengeluaran wang ditentukan berdasarkan penarafan kredit pemegang.Had maksima pengeluaran wang akan kurang daripada wang yang terletak di akaun simpanan bank.
Rang Undang-UndangPemegang kad perlu membayar bil kad kredit dalam tempoh 30 hari setiap bulan.Tidak ada rang undang-undang sedemikian, jumlahnya terus ditolak dari akaun pelanggan.
FaedahFaedah dikenakan apabila pembayaran tidak dibuat kepada bank dalam tempoh masa tertentu.Tiada faedah dikenakan.

Definisi Kad Kredit

Kad kredit adalah sejenis kemudahan yang membolehkan pelanggan membeli barangan dan perkhidmatan secara kredit, dan pembayaran dibuat oleh pihak ketiga (institusi kewangan) bagi pihaknya dengan segera. Pelanggan perlu membayar jumlah kredit kepada pihak ketiga pada masa akan datang. Sehubungan ini, setiap bulan, institusi kewangan menghantar bil kepada pengguna kad untuk jumlah yang dibayar bagi pihaknya. Biasanya pengguna dibenarkan tempoh kredit selama 30 hari di mana dia boleh membayar jumlah tersebut, selepas itu, faedah dikenakan pada kadar yang ditetapkan.

Definisi Kad Debit

Kad debit adalah jenis kemudahan yang disediakan oleh bank kepada para pelanggannya untuk membeli barang dan perkhidmatan terhadap akaun simpanannya sendiri. Oleh itu, apabila urus niaga berlaku, amaun tersebut akan ditolak daripada akaun pelanggan. Di sini, bank mengenakan jumlah nominal setiap bulan untuk penggunaan kad tersebut. Ia boleh digunakan untuk membeli barangan, pemindahan dana, perkhidmatan perbankan internet, deposit, dan sebagainya. Kini, ATM merangkap kad debit juga tersedia di pasaran yang membolehkan anda memanfaatkan semua kemudahan kad ATM.

Sama seperti kad kredit, ia juga terdiri daripada plastik dengan jalur magnetik yang mengandungi semua butiran akaun asas pelanggan.

Perbezaan Utama Antara Kad Kredit dan Kad Debit

  1. Untuk mengeluarkan kad Kredit, akaun bank bukanlah keperluan bank, tetapi dalam hal kad Debit pelanggan mesti mempunyai akaun bank.
  2. Perbezaan utama antara Kad Kredit dan Kad Debit adalah bahawa, dalam kad Debit jumlahnya ditarik balik dari akaun bank yang dipautkan kepadanya, sementara dalam Kad Kredit jumlahnya tidak ditarik balik dari akaun.
  3. Dalam Kad Kredit bank mengenakan faedah, sedangkan dalam kad Debit tiada faedah dikenakan.
  4. Had maksimum pengeluaran dalam kad Kredit bergantung pada penarafan kredit manakala had maksimum pengeluaran dalam kad Debit bergantung kepada baki tunai dalam akaun.
  5. Kadar kemudahan overdraf adalah rendah pada kad Kredit, tetapi kadar kemudahan overdraf adalah tinggi sekiranya kad Debit.

Kesamaan

  • Dibuat dengan plastik dengan jalur magnetik.
  • Dikeluarkan oleh bank atau institusi kewangan.
  • Menyediakan kemudahan asas seperti pengeluaran, pemindahan dana dan pembayaran dalam talian.
  • Caj dikenakan untuk kegunaan kad.

Kesimpulannya

Tidak mudah bagi kami untuk membawa sejumlah besar wang tunai atau buku cek setiap kali dengan kami, jadi kad kredit dan kad debit adalah kemudahan yang baik untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Sekiranya anda mempunyai baki tunai yang mencukupi dalam akaun bank anda, maka anda boleh memilih kad debit, tetapi jika anda tidak mempunyai akaun bank dan rating kredit anda agak baik, maka anda boleh memilih kad kredit. Terserah kepada awak, tentukan sendiri? Kad yang sesuai dengan anda, mengikut keperluan anda.

Top