Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan antara Kunci Kira-kira dan Lembaran Imbangan Disatukan

Lembaran Imbangan adalah kenyataan yang mempamerkan kedudukan kewangan syarikat pada tarikh tertentu, dengan menyenaraikan aset, liabiliti, dan modal. Ia digunakan untuk menandakan pemilikan dan bayaran syarikat, pada masa yang diberikan. Ia memainkan peranan penting dalam menunjukkan kesihatan kewangan entiti, untuk membantu pengguna pernyataan mengambil keputusan rasional. Ia tidak sama dengan kunci kira-kira yang disatukan.

Lembaran Imbangan Disatukan disediakan apabila butiran pemilikan dan pembayaran syarikat induk dan syarikat subsidiari disenaraikan dalam bentuk gabungan. Dalam petikan artikel ini, anda akan mendapati semua perbezaan penting antara kunci kira-kira dan kunci kira-kira yang disatukan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPenyata imbanganKunci Imbangan Disatukan
MaknaKenyataan yang menunjukkan kesihatan kewangan perusahaan.Kenyataan yang menunjukkan keadaan kewangan syarikat induk dan subsidiarinya dalam gabungan.
Khususnya menyebutkan aset dan liabiliti milik syarikatYaTidak
PersediaanCukup mudahSedikit sukar
Disediakan olehSetiap entiti.Hanya syarikat yang mempunyai anak syarikat.

Definisi Lembaran Imbangan

Lembaran Imbangan adalah rangkuman kedudukan kewangan syarikat pada satu masa tertentu. Ini adalah bahagian penting penyata kewangan bersama dengan penyata pendapatan dan penyata aliran tunai. Lembaran Imbangan mencerminkan betapa cekap dana entiti digunakan untuk mencapai kelebihan maksimum.

Pendek kata, ia adalah gambaran status kewangan entiti yang menentukan aset yang dimiliki, liabiliti yang terhutang dan ekuiti pemilik. Lihat persamaan Lembaran Imbangan ini:

Lembaran Imbangan digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menilai kecairan dan kesolvenan kebimbangan. Selain itu, ia juga digunakan sebagai metrik untuk membandingkan prestasi masa lalu dan masa kini perusahaan bersama dengan meramalkan kemungkinan masa depannya.

Secara umum, Kunci Kira-kira disediakan pada tarikh tertentu yang biasanya berakhir pada tempoh perakaunan iaitu 31 Mac. Walau bagaimanapun, syarikat itu juga boleh menyediakannya - suku tahunan atau separa tahunan.

Definisi Lembaran Imbangan Disatukan

Apabila aset dan ekuiti & liabiliti syarikat induk dan subsidiarinya disatukan dalam satu dokumen, maka dokumen ini dikenali sebagai Lembaran Imbangan Disatukan. Untuk meletakkannya dengan mudah, ia adalah penyatuan kunci kira-kira syarikat induk dengan anak-anak syarikatnya.

Lembaran Imbangan Disatukan disediakan seperti Lembaran Imbangan yang tipikal, iaitu mengikut Jadual VI Akta Syarikat India, 1956, tetapi tidak ada perbezaan yang dibuat terhadap aset atau liabiliti milik syarikat tertentu itu.

Ini adalah gambaran yang kompak dan benar mengenai kedudukan kewangan keseluruhan kumpulan. Ia disediakan pada tarikh tertentu, yang biasanya akhir tahun kewangan. Persamaan Lembaran Imbangan akan sama seperti yang diberikan di atas (dalam Lembaran Imbangan Biasa).

Sekarang, apa yang anda mungkin tertanya-tanya, apakah syarikat induk dan anak syarikat itu? Sebuah syarikat yang memegang lebih daripada 51% daripada jumlah modal saham atau mengawal komposisi Lembaga Pengarah (BOD) iaitu mempunyai hak untuk melantik atau membuang para pengarah dalam mana-mana syarikat lain dikenali sebagai syarikat induk. Syarikat yang mempunyai lebih daripada 51% modal saham dipegang oleh syarikat lain atau komposisi BOD dikawal oleh mana-mana syarikat lain dikenali sebagai syarikat subsidiari.

Untuk Contoh A Limited memiliki 53% saham dalam B Limited. Dalam keadaan ini, A Limited memegang syarikat sementara B Limited adalah anak syarikat.

Perbezaan Utama di antara Kunci Kira-kira dan Lembaran Imbangan Disatukan

  1. Lembaran Imbangan adalah penyata kedudukan kewangan sebuah syarikat individu manakala Kunci Kira-kira Disatukan merupakan penyata kedudukan kewangan lebih daripada satu syarikat dari kumpulan yang sama yang diambil bersama.
  2. Lembaran Imbangan yang berdiri sendiri secara jelas menyebutkan aset dan liabiliti entiti itu, sedangkan Lembaran Imbangan Disatukan tidak menentukan secara berasingan aset yang dimiliki syarikat.
  3. Penyediaan Lembaran Imbangan adalah lebih mudah berbanding penyediaan Lembaran Imbangan Disatukan.
  4. Lembaran Imbangan boleh disediakan oleh setiap syarikat, sama ada milik tunggal atau perbadanan manakala Lembaran Imbangan Disatukan hanya boleh disediakan oleh syarikat yang mempunyai subsidiari.

Kesimpulannya

Penyediaan Lembaran Imbangan adalah wajib bagi setiap organisasi kerana ia merupakan bahagian penting dalam penyata kewangan. Ringkasan ringkasan prestasi syarikat, keuntungan, kecairan, dan kesolvenan. Ia adalah atas budi bicara syarikat itu untuk menggunakan Kunci Keseimbangan yang berdiri sendiri atau Lembaran Imbangan Disatukan.

Kedua-duanya penting di tempat mereka seperti jika anda ingin tahu tentang keseluruhan prestasi keseluruhan kumpulan maka anda harus memilih Lembaran Imbangan Disatukan. Sebaliknya, jika anda ingin mengetahui prestasi masing-masing syarikat, maka anda mesti pergi untuk berdiri sendiri Kunci Keseimbangan.

Top