Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Temubual Berstruktur dan Tidak Berstruktur

Temu bual berstruktur menggunakan soalan pratetap, yang diminta kepada semua calon. Pada yang lain melampau, dalam wawancara tak berstruktur, soalan yang ditanya tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi mereka secara spontan.

Temu perbualan digambarkan sebagai perbualan yang mendalam antara dua atau lebih orang, dengan cara yang formal, untuk mengetahui kebolehterimaan calon untuk pekerjaan itu. Ia adalah salah satu alat yang paling berkesan untuk pengumpulan dan pemilihan data. Ia adalah satu kepada satu komunikasi antara pewawancara dan pewawancara; di mana kedua-dua pihak mendapat peluang untuk belajar tentang satu sama lain. Temubual boleh dijadikan temuduga berstruktur atau wawancara tak berstruktur.

Lihat artikel yang diberikan untuk mengetahui perbezaan antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganTemubual StrukturTemubual Tidak Berstruktur
MaknaTemubual Struktur adalah satu di mana satu set soalan yang telah ditetapkan terlebih dahulu disediakan oleh pewawancara terlebih dahulu.Wawancara tidak berstruktur merujuk kepada temu bual di mana soalan-soalan yang diminta kepada responden tidak ditetapkan terlebih dahulu.
Pengumpulan dataKuantitatifKualitatif
PenyelidikanPenjelasanExploratory
Jenis SoalanSoalan tertutupSoalan terbuka
Faktor dinilaiEksplisitTerlibat
Digunakan olehPositivistInterpretivis
PermohonanUntuk mengesahkan keputusan, apabila jumlah calonnya agak besar.Untuk menyiasat butiran peribadi calon, untuk menilai jika dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu.

Definisi Temubual Struktur

Wawancara berstruktur adalah jenis wawancara peribadi, di mana pewawancara menggunakan format tetap, di mana soalan-soalan disediakan terlebih dahulu. Ia menggunakan teknik rakaman yang sangat sistematik. Ia adalah satu kaedah penyelidikan kuantitatif yang digunakan untuk tujuan tinjauan, yang bertujuan untuk membentangkan soalan-soalan yang dipratetap, dalam setiap wawancara, yang merupakan urutan yang sama. Ia juga dikenali sebagai wawancara yang bercorak atau dirancang.

Takrif Temubual Tidak Berstruktur

Wawancara yang tidak berstruktur adalah satu, yang tidak menggunakan format tetap, bagaimanapun, pewawancara mungkin mempunyai beberapa soalan yang dirancang terlebih dahulu. Ini adalah kaedah penyelidikan kualitatif, di mana soalan-soalan disediakan semasa temu duga. Oleh kerana temuduga tidak dirancang, ia mempunyai pendekatan informal di mana perbualan yang ramah berlaku antara pewawancara dan pewawancara.

Pewawancara mempunyai kebebasan untuk bertanya apa-apa soalan dan juga boleh mengubah urutan atau melangkau beberapa soalan yang dirancang terlebih dahulu, namun ia tidak mempunyai keseragaman. Selanjutnya, pewawancara harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalam mengenai subjek ini.

Perbezaan Utama Antara Temubual Berstruktur dan Tidak Berstruktur

Perbezaan antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

  1. Wawancara Berstruktur merujuk kepada temu bual, di mana soalan-soalan yang diminta untuk calon-calon yang ditetapkan terlebih dahulu. Satu temu bual di mana soalan-soalan yang diminta kepada calon-calon adalah jarang dan tidak disediakan terlebih dahulu.
  2. Oleh kerana temuduga berstruktur adalah satu set soalan pra-dirancang dan yang sama dimasukkan ke semua calon, maka data yang dikumpul bersifat kuantitatif. Berbanding dengan wawancara tak berstruktur, di mana soalan yang berbeza ditujukan kepada calon yang berlainan, dan begitu data kualitatif dikumpulkan.
  3. Dalam penyelidikan deskriptif, temuduga berstruktur digunakan untuk mengumpul maklumat, kerana ia agak menjimatkan dan kesimpulan dapat ditarik dengan mudah. Sebaliknya, dalam kajian wawancara tak berstruktur penyelidikan digunakan sebagai alat asas untuk mengumpulkan maklumat.
  4. Dalam temu bual berstruktur, soalan yang dikemukakan sebelum calon ditutup, yang menuntut maklumat tertentu dari pemohon, atau sebenarnya, dia harus membuat pilihan di antara pelbagai pilihan yang disediakan. Sebaliknya, temu janji tidak berstruktur, soalan-soalan yang terbuka, boleh dijawab dalam pelbagai cara, iaitu calon bebas memberi jawapan yang bijak dan dengan itu mempengaruhi pewawancara.
  5. Temubual berstruktur digunakan oleh positivis manakala temuduga tidak berstruktur digunakan oleh interpretivists.
  6. Temu bual berstruktur digunakan untuk mengesahkan keputusan apabila bilangan calon agak besar. Tidak seperti wawancara yang tidak berstruktur, yang digunakan untuk menyiasat butiran peribadi calon, untuk menilai jika dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu.
  7. Dalam temu bual berstruktur, ciri-ciri yang dinilai adalah jelas yang di pihak lain tersirat dalam wawancara tak berstruktur.

Kesimpulannya

Oleh itu, apabila wawancara disusun, soalan yang sama, dikemukakan kepada calon-calon, yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebaliknya, apabila wawancara itu tidak berstruktur, soalan mungkin berbeza dari yang diwawancara kepada yang diwawancara, untuk pekerjaan yang sama, yang mungkin atau mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan itu.

Tambahan pula, dalam temu bual berstruktur, terdapat sistem atau panduan yang telah dibangunkan untuk memeriksa hasilnya. Sebaliknya, tidak ada sistem atau panduan pra-maju untuk menyemak keputusan temuduga.

Top