Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Projek dan Program

Pelan penggunaan tunggal adalah satu yang digunakan hanya sekali dan kemudian dibatalkan. Ia dibingkai mengikut kehendak keadaan atau matlamat tertentu dan dibuang, apabila mencapai matlamat. Belanjawan, jadual, projek dan program adalah antara contoh pelan guna tunggal. Satu projek dapat digambarkan sebagai satu operasi, yang mempunyai tujuan tertentu dan diperlukan untuk dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan.

Projek berbeza dari satu program dalam erti kata bahawa yang terakhir adalah satu kumpulan projek yang berkaitan, diuruskan secara terkoordinasi, untuk mencapai manfaat, yang hanya tersedia apabila projek-projek diurus dalam kumpulan. Terdapat banyak pelajar yang tidak memahami projek untuk program ini, jadi di sini, dalam artikel ini, kami akan menerangkan perbezaan antara projek dan program.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganProjekProgram
MaknaProjek merujuk kepada aktiviti sementara, yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berbeza, yang mempunyai tujuan tertentu.Satu program membayangkan satu set projek yang dikaitkan dengan satu sama lain, secara berurutan untuk mencapai manfaat gabungan.
Fokus padaKandunganKonteks
Ufuk masaJangka pendekJangka panjang
Prihatin denganPenyerahan khusus, iaitu produk atau perkhidmatanFaedah diterima
Unit fungsianSinglePelbagai
TugasSifat teknikalBersifat strategik
MenghasilkanPengeluaranHasilnya
KejayaanKejayaan dapat diukur dari segi kualiti produk, ketepatan masa, keberkesanan kos, pematuhan dan tahap kepuasan pelanggan.Kejayaan diukur dengan sejauh mana program memenuhi keperluan dan faedah, yang mana ia telah dijalankan.

Definisi Projek

Projek istilah boleh ditakrifkan sebagai usaha satu kali, untuk membuat produk atau perkhidmatan baru, mempunyai titik awal dan akhir tertentu. Ia adalah satu unit organisasi yang secara khusus memperjuangkan matlamat, iaitu pencapaian yang memuaskan untuk membangunkan produk dalam masa, dalam anggaran, mengikut tahap prestasi yang diingini.

Projek terdiri daripada satu set aktiviti rutin dan saling berkaitan, dengan matlamat, yang mempunyai matlamat yang pasti dan memerlukan untuk diselesaikan dengan masa dan sumber yang ditetapkan. Projek-projek mungkin berbeza-beza mengenai saiz, iaitu kecil, sederhana, besar dan sangat besar. Selepas pencapaian projek itu, produk akhir diterima. Ciri asas projek ialah:

 • Ia mempunyai tujuan.
 • Ia adalah unik.
 • Ia adalah masa yang terikat.
 • Ia dilakukan oleh pasukan.
 • Ia bersifat dinamik.

Definisi Program

Program ini boleh didefinisikan sebagai rangka kerja pelan kerja, yang terdiri daripada satu set projek yang saling melengkapi satu sama lain dan sejajar dengan urutan yang betul untuk mencapai skala ekonomi. Projek dikelompokkan ke dalam program tunggal apabila faedah yang diperoleh daripada pengumpulan menggantikan manfaat pengurusan projek individu. Ia terdiri daripada pelbagai projek yang mula mencapai matlamat organisasi.

Ia dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi, kerana ia berkaitan dengan proses kejuruteraan semula perniagaan, pengurusan perubahan, dan lain-lain. Pelaksanaan program memerlukan dasar, prosedur dan kaedah yang ditetapkan, dengan cara yang terselaras.

Perbezaan Utama Antara Projek dan Program

Perbezaan antara projek dan program dapat ditarik dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Aktiviti sementara, yang dijalankan untuk mencipta produk atau perkhidmatan yang berbeza, yang telah menentukan objektif, dipanggil projek. Satu kumpulan projek yang dikaitkan dengan satu sama lain, secara rasional untuk mencapai manfaat gabungan, dipanggil program.
 2. Walaupun projek itu adalah kandungan yang khusus, yang memberi tumpuan kepada penyampaian hasil yang diperlukan. Sebaliknya, program adalah konteks yang khusus, yang menghubungkan projek yang berbeza yang berkaitan dengan satu sama lain untuk mencapai matlamat utama organisasi.
 3. Satu projek adalah berbeza dan adalah untuk tempoh yang ditentukan. Pada yang lain melampau, program adalah kekal dan dilaksanakan dalam perniagaan untuk terus memperoleh hasil entiti.
 4. Satu projek memperkatakan keupayaan tertentu, sedangkan program berkenaan dengan manfaat yang diterima, dari melaksanakannya.
 5. Skop program ini lebih luas berbanding dengan projek, projek ini berfungsi pada unit fungsional tunggal, sementara program ini berfungsi pada pelbagai unit berfungsi.
 6. Tugas-tugas yang dilakukan oleh pengurus projek, untuk menyelesaikan projek itu adalah sifat teknikal. Sebaliknya, tugas yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini berjaya, bersifat strategik.
 7. Terdapat satu generasi keluaran tertentu yang dituntut oleh projek. Sebaliknya, program ini menghasilkan hasil umum yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan organisasi dalam jangka masa panjang.
 8. Satu dapat mengukur keberkesanan projek dengan menilai kualiti produk, ketepatan masa, kecekapan kos, pematuhan dan tahap kepuasan pelanggan. Sebaliknya, untuk mengukur keberkesanan program, seseorang perlu menyemak sama ada ia memenuhi keperluan dan faedah, yang mana ia dilaksanakan.

Kesimpulannya

Projek ini dijalankan untuk menyampaikan output yang diperlukan dalam masa yang tertentu, yang juga kos efektif. Sebaliknya, program dilaksanakan oleh organisasi untuk mendapatkan manfaat sinergi. Walaupun projek itu adalah untuk melakukan perkara-perkara yang betul, program ini adalah untuk melakukan perkara yang betul.

Top