Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan antara Memorandum Persatuan dan Artikel Persatuan

Memorandum persatuan dan artikel persatuan adalah dua dokumen piagam, untuk penubuhan syarikat dan operasinya di atasnya. ' Memorandum Persatuan ' disingkat sebagai MOA, adalah dokumen akar perusahaan, yang mengandungi semua butiran asas mengenai syarikat. Sebaliknya, ' Artikel Persatuan ' yang lama dikenali sebagai AOA, adalah dokumen yang mengandungi semua peraturan dan peraturan yang direka oleh syarikat.

Walaupun MOA menetapkan perlembagaan syarikat, dan oleh itu ia adalah asas di mana syarikat itu dibina. Sebaliknya, AOA terdiri daripada undang-undang kecil yang mengatur hal-hal internal, pengurusan, dan tingkah laku syarikat. Kedua-duanya, MOA dan AOA, memerlukan pendaftaran, dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (ROC), apabila syarikat itu masuk untuk diperbadankan.

Untuk lebih memahami perbezaan antara memorandum persatuan dan artikel persatuan, bacalah artikel yang diberikan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganMemorandum persatuanArtikel Persatuan
MaknaMemorandum Persatuan adalah dokumen yang mengandungi semua maklumat asas yang diperlukan untuk pemerbadanan syarikat.Artikel Persatuan adalah dokumen yang mengandungi semua peraturan dan peraturan yang mengatur syarikat.
Ditakrifkan dalamSeksyen 2 (56)Seksyen 2 (5)
Jenis Maklumat yang terkandungKuasa dan objek syarikat.Peraturan syarikat.
StatusIa adalah bawahan kepada Akta Syarikat.Ia adalah tertakluk kepada memorandum.
Kesan RetrospektifMemorandum persatuan syarikat itu tidak boleh dipinda secara retrospektif.Artikel persatuan boleh dipinda secara retrospektif.
Kandungan utamaMemorandum mesti mengandungi enam klausa.Artikel-artikel tersebut boleh digubal mengikut pilihan syarikat.
KewajipanYa, untuk semua syarikat.Sebuah syarikat awam yang terhad oleh saham boleh menggunakan Jadual A sebagai ganti artikel.
Pemfailan wajib pada masa PendaftaranDikehendakiTidak diperlukan sama sekali.
PemindaanPengubahan boleh dilakukan, selepas meluluskan Resolusi Khas (SR) dalam Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) dan kelulusan sebelumnya dari Kerajaan Pusat (CG) atau Lembaga Undang-undang Syarikat (CLB) diperlukan.Perubahan boleh dilakukan dalam Artikel dengan meluluskan Resolusi Khas (SR) di Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)
HubunganMendefinisikan hubungan antara syarikat dan orang luar.Mengawal hubungan antara syarikat dan ahli-ahlinya dan juga antara ahli-ahli.
Tindakan dilakukan di luar skopTidak sahBoleh disahkan oleh pemegang saham.

Takrif Memorandum Persatuan

Memorandum Persatuan (MOA) adalah dokumen awam tertinggi yang mengandungi semua maklumat yang diperlukan untuk syarikat pada masa penubuhannya. Ia juga boleh dikatakan bahawa sebuah syarikat tidak boleh diperbadankan tanpa memorandum. Pada masa pendaftaran syarikat, ia perlu berdaftar dengan ROC (Pendaftar Syarikat). Ia mengandungi objek, kuasa, dan skop syarikat, di luar mana syarikat tidak dibenarkan bekerja, iaitu ia menghadkan pelbagai aktiviti syarikat.

Mana-mana orang yang berurusan dengan syarikat seperti pemegang saham, pemiutang, pelabur, dan lain-lain dianggap telah membaca syarikat, iaitu mereka mesti tahu objek syarikat dan kawasan operasinya. Memorandum ini juga dikenali sebagai piagam syarikat. Terdapat enam syarat Memorandum:

Fasal Memorandum Asokuasi

 • Fasal Nama - Mana-mana syarikat tidak boleh mendaftar dengan nama yang difikirkan CG tidak sesuai dan juga dengan nama yang hampir menyerupai nama mana-mana syarikat lain.
 • Klausa Situasi - Setiap syarikat mesti menyatakan nama negeri di mana pejabat berdaftar syarikat itu terletak.
 • Fasal Objek - Objek utama dan objek tambahan syarikat.
 • Fasal Liabiliti - Butiran mengenai liabiliti ahli-ahli syarikat.
 • Fasal Modal - Jumlah modal syarikat.
 • Fasal Langganan - Butiran pelanggan, saham yang diambil oleh mereka, saksi, dsb.

Takrifan Artikel Persatuan

Artikel Persatuan (AOA) adalah dokumen sekunder, yang mentakrifkan peraturan dan peraturan yang dibuat oleh syarikat untuk pentadbirannya dan pengurusan harian. Di samping itu, artikel tersebut mengandungi hak, tanggungjawab, kuasa dan tugas ahli dan pengarah syarikat. Ia juga termasuk maklumat mengenai akaun dan audit syarikat.

Setiap syarikat mesti mempunyai artikel sendiri. Walau bagaimanapun, syarikat awam yang terhad oleh saham boleh menggunakan Jadual A dan bukannya Artikel Persatuan. Ia terdiri daripada semua butiran yang perlu mengenai hal ehwal dalaman dan pengurusan syarikat. Ia disediakan untuk orang-orang di dalam syarikat, iaitu ahli, pekerja, pengarah, dll. Tadbir urus syarikat itu dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan di dalamnya. Syarikat-syarikat boleh merangka artikel persatuan mengikut keperluan dan pilihan mereka.

Perbezaan Utama Antara Memorandum Persatuan dan Artikel Persatuan

Perbezaan utama antara memorandum persatuan dan perkara persatuan diberikan seperti di bawah:

 1. Memorandum Persatuan adalah dokumen yang mengandungi semua syarat yang diperlukan untuk pendaftaran syarikat. Artikel Persatuan adalah dokumen yang mengandungi peraturan dan peraturan untuk pentadbiran syarikat.
 2. Memorandum Persatuan ditakrifkan dalam seksyen 2 (56) manakala Tataurusan Pertubuhan ditakrifkan dalam seksyen 2 (5) Akta Syarikat India 1956.
 3. Memorandum Persatuan adalah anak syarikat kepada Akta Syarikat, manakala Artikel Persatuan adalah anak syarikat kepada kedua-dua Memorandum Persatuan serta Akta.
 4. Dalam apa-apa percanggahan antara Memorandum dan Artikel mengenai apa-apa fasal, Memorandum Persatuan akan mengatasi Perkara-Perkara Persatuan.
 5. Memorandum Persatuan mengandungi maklumat tentang kuasa dan objek syarikat. Sebaliknya, Artikel Persatuan mengandungi maklumat mengenai peraturan dan peraturan perusahaan.
 6. Memorandum Persatuan mesti mengandungi enam fasal. Sebaliknya, Artikel Persatuan dibingkai mengikut budi bicara syarikat.
 7. Memorandum Persatuan wajib didaftarkan dengan ROC pada masa pendaftaran Syarikat. Berbanding dengan Artikel Persatuan, tidak dikehendaki difailkan dengan pendaftar, walaupun syarikat itu boleh memfailkannya secara sukarela.
 8. Memorandum persatuan menentukan hubungan antara syarikat dengan pihak luar. Sebaliknya, artikel persatuan mengawal hubungan antara syarikat dan ahli-ahlinya dan juga antara ahli-ahlinya sendiri.
 9. Apabila berkaitan dengan skop, perbuatan yang dilakukan di luar ruang lingkup memorandum adalah benar-benar batal dan tidak sah. Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan di luar skop kesenian dapat disahkan oleh pengundian sebulat suara semua pemegang saham.

Kesimpulannya

Memorandum dan Artikel adalah dua dokumen yang amat penting bagi syarikat itu, yang akan dikekalkan oleh mereka kerana mereka membimbing syarikat dalam pelbagai perkara. Mereka juga membantu dalam pengurusan dan fungsi syarikat yang sepatutnya sepanjang hayatnya. Itulah sebabnya setiap syarikat dikehendaki mempunyai memorandum dan artikel sendiri.

Top