Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Permintaan dan Bekalan

Kedua-dua kuasa pemacu pasaran dan juga ekonomi, iaitu permintaan dan bekalan . Permintaan membayangkan keinginan untuk kebaikan, disokong oleh keupayaan dan kesediaan untuk membayarnya. Sebaliknya, bekalan, merujuk kepada jumlah komoditi yang sedia untuk dijual. Apabila permintaan meningkat terdapat kekurangan bekalan dan apabila penawaran cukup permintaan permintaan menjadi pendek, maka terdapat hubungan songsang antara kedua elemen tersebut.

Pada masa kini orang sangat selektif mengenai perkara yang mereka gunakan, membawa dan memakai. Mereka sangat sedar tentang apa yang hendak dibeli dan apa yang tidak? Perubahan kecil dalam harga atau ketersediaan komoditi memberi kesan kepada orang secara drastik. Sedikit ketidaksamaan dalam kedua-dua ini akan menyebabkan seluruh ekonomi menderita. Melalui artikel ini untuk memahami perbezaan antara permintaan dan bekalan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPermintaanBekalan
MaknaPermintaan adalah keinginan pembeli dan keupayaannya membayar komoditi tertentu pada harga tertentu.Bekalan adalah kuantiti komoditi yang disediakan oleh pengeluar kepada para penggunanya pada harga tertentu.
KurvaKe bawah-slopingKe belakang-sloping
Hubungan antaraApabila permintaan meningkatkan bekalan menurun, iaitu hubungan songsang.Apabila bekalan meningkat permintaan menurun, iaitu hubungan songsang.
Kesan VariasiPermintaan bertambah dengan bekalan kekal yang sama menyebabkan kekurangan sementara permintaan berkurangan dengan bekalan yang masih membawa kepada lebihan.Peningkatan bekalan dengan baki permintaan yang sama membawa kepada lebihan manakala penawaran berkurangan dengan permintaan yang masih sama menyebabkan kekurangan.
Kesan HargaDengan kenaikan harga permintaan menurun dan sebaliknya hubungan tidak langsung.Bekalan meningkat seiring dengan kenaikan harga. Jadi ia mempunyai hubungan langsung.
Siapa yang mewakili apa?Permintaan mewakili pengguna.Bekalan mewakili firma.

Definisi Permintaan

Dalam ekonomi, permintaan mewakili keinginan dan keinginan pelanggan untuk produk tertentu, yang mana ia bersedia untuk membayar. Kuantiti (berapa banyak) produk dituntut pada harga tertentu, iaitu keseimbangan antara permintaan dan harga kuantiti, adalah permintaan terhadap produk tertentu.

Kurva permintaan adalah penunjuk hubungan songsang antara harga dan permintaan kuantiti.

Definisi Pembekalan

Jumlah produk dan perkhidmatan tertentu yang ditawarkan oleh pengeluar atau pengeluar pada harga tertentu kepada pelanggan dikenali sebagai pembekalan. Kuantiti (berapa banyak) produk dibekalkan pada harga tertentu iaitu keseimbangan antara kuantiti yang dibekalkan dan harga dikenali sebagai pembekalan komoditi atau perkhidmatan itu. Ia mewakili firma.

Kurva penawaran mewakili hubungan langsung antara harga dan kuantiti yang dibekalkan.

Perbezaan Utama Antara Permintaan dan Bekalan

 1. Keseimbangan antara kuantiti yang dituntut dan harga komoditi pada masa yang tertentu dikenali sebagai permintaan. Sebaliknya, keseimbangan antara kuantiti yang dibekalkan dan harga komoditi pada masa tertentu dikenali sebagai pembekalan.
 2. manakala keluk permintaan merosot ke bawah, lengkung bekalan naik ke atas.
 3. Permintaan adalah keinginan dan membayar kapasiti pembeli pada harga tertentu manakala Bekalan adalah kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar kepada para pelanggan pada harga tertentu.
 4. Permintaan mempunyai hubungan songsang dengan bekalan, iaitu jika permintaan meningkatkan bekalan berkurang dan sebaliknya.
 5. Permintaan mempunyai hubungan tidak langsung dengan harga iaitu jika harga menaikkan permintaan menurun dan jika harga menurun permintaan meningkat, bagaimanapun, harga mempunyai hubungan langsung dengan penawaran, iaitu jika harga meningkat, penawaran juga akan meningkat dan jika harga menurunkan penawaran juga berkurangan.
 6. Permintaan mewakili rasa dan pilihan pelanggan untuk komoditi tertentu yang dituntut olehnya, sedangkan Supply mewakili firma, iaitu berapa banyak komoditi yang ditawarkan oleh pengeluar di pasaran.

Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Pembekalan

 • Harga komoditi
  Sekiranya harga komoditi meningkat, maka ia kurang dituntut oleh rakyat, kerana orang mendapati kurang utiliti dalam produk, dan pada harga yang banyak, mereka boleh membeli produk lain yang mempunyai lebih banyak kemudahan untuk mereka. Dengan cara ini, permintaan berkurangan sementara bekalan meningkat.
 • Harga input
  Harga input mempunyai impak yang besar terhadap harga komoditi, iaitu jika kos pengeluaran naik, akhirnya mengakibatkan kejatuhan permintaan dan penawaran untuk barang itu juga akan jatuh karena sekarang pada jumlah yang sama kurang jumlah barang dihasilkan dan sebaliknya.
 • Harga barang berkaitan
  Ia hanya boleh difahami dengan contoh- Jika harga petrol atau diesel meningkat permintaan untuk motosikal atau kereta jatuh sementara bekalannya bertambah, tetapi jika harga petrol atau diesel jatuh, maka orang dapat dengan mudah melakukan perjalanan dengan sepeda motor atau kereta dan ini akan menyebabkan kenaikan permintaan manakala bekalan berkurangan.
 • Pengganti Produk
  Ini juga boleh difahami dengan contoh- Jika terdapat kenaikan harga kopi, maka kebanyakan orang akan turun memakan kopi dan akan mula mengambil teh ini tiba-tiba akan menjejaskan permintaan dan penawaran bagi kedua-dua produk, iaitu permintaan untuk teh akan naik dan bekalannya akan jatuh manakala permintaan untuk kopi akan jatuh dan bekalan akan meningkat.
 • Pendapatan Disposable Peribadi
  Sekiranya terdapat kenaikan pendapatan pengguna maka sedikit perubahan harga komoditi tidak akan menjejaskan permintaan dan penawarannya. Walaupun, jika pendapatan pengguna kekal sama atau berkurangan, maka perubahan sedikitpun harga akan mempengaruhi permintaan dan penawarannya kerana pengguna perlu membelanjakan lebih banyak pendapatan atas produk yang sama yang sebelumnya telah dibeli dengan harga yang rendah. Dengan cara ini sama ada dia akan menuntut kurang atau akan beralih kepada beberapa produk lain.
 • Pilihan pengguna dan keutamaan
  Jika produk yang ditawarkan oleh pembekal sesuai dengan pilihan pengguna, maka ia pasti akan menuntut lebih banyak dan bekalannya akan jatuh pendek kerana permintaan yang tinggi.

Permintaan dan Bekalan wang

Jumlah wang yang diperlukan untuk pelbagai tujuan, seperti pembelian komoditi, pemerolehan tanah, pengambilan pekerja dan lain-lain, yang mewujudkan permintaan untuk wang dalam ekonomi. Sebaliknya, bekalan untuk wang sebahagian besarnya bergantung kepada dasar kawalan kredit negara, yang ditadbir oleh sistem perbankan ekonomi.

Kesimpulannya

Pasaran dibanjiri dengan beberapa pengganti dalam setiap kategori produk dan kenaikan mendadak atau kejatuhan harga akan memberi impak terhadap produk ini dan permintaan dan penawaran mereka mungkin meningkat atau berkurang. Dalam situasi sedemikian, keseimbangan mesti dikekalkan dalam kuantiti yang diminta dan kuantiti yang dibekalkan tanpa mengabaikan faktor harga di mana produk dibekalkan.

Keseimbangan dalam kuantiti yang dituntut dan dibekalkan akan membantu firma untuk menstabilkan dan bertahan di pasaran untuk jangka masa yang lebih panjang sementara ketidaksamaan dalam ini akan memberi kesan yang teruk pada firma, pasaran, produk lain dan keseluruhan ekonomi akan mengalami secara keseluruhan.

Top