Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara peruntukan Memori Perbezaan dan Tidak Menyeluruh

Memori adalah pelbagai besar bait, di mana setiap bait mempunyai alamatnya sendiri. Peruntukan memori boleh diklasifikasikan kepada dua kaedah peruntukan memori bersambung dan peruntukan memori tidak bersambung. Perbezaan utama antara peruntukan memori bersambung dan tidak bersamaan ialah peruntukan memori yang bersebelahan memberikan blok ingatan berturut-turut ke suatu proses yang meminta memori sedangkan peruntukan memori tidak bersamaan menyerahkan blok ingatan yang berasingan di lokasi yang berlainan di ruang ingatan dengan cara yang tidak berturut-turut suatu proses yang meminta untuk ingatan. Kami akan membincangkan lebih banyak perbezaan antara peruntukan memori bersebelahan dan tidak bersambung dengan bantuan carta perbandingan yang ditunjukkan di bawah.

Carta Perbandingan

Asas PerbandinganAlokasi Memori BersamaPeruntukan Memori Tidak Menyelaraskan
AsasAlokasikan blok memori secara berturut-turut ke proses.Alokasikan blok memori yang berasingan ke dalam proses.
OverhedPeruntukan memori bersambung tidak mempunyai overhead terjemahan alamat semasa pelaksanaan proses.Peruntukan memori tidak bersambung mempunyai overhead terjemahan alamat semasa pelaksanaan suatu proses.
Kadar pelupusanSatu proses menjalankan lemak dalam peruntukan memori bersebelahanProses yang dijalankan agak perlahan dalam peruntukan memori tidak bersamaan.
PenyelesaianRuang ingatan mesti dibahagikan kepada partition bersaiz tetap dan setiap partition diperuntukkan kepada satu proses sahaja.Bahagikan proses itu menjadi beberapa blok dan letakkannya di bahagian memori yang berbeza mengikut ketersediaan ruang ingatan yang ada.
JadualJadual dikekalkan oleh sistem operasi yang mengekalkan senarai partition sedia dan diduduki di ruang ingatanJadual harus dikekalkan untuk setiap proses yang membawa alamat asas setiap blok yang telah diperoleh oleh proses dalam memori.

Definisi Peruntukan Memori Bersamaan

Sistem operasi dan proses pengguna kedua-duanya mesti ditampung dalam ingatan utama. Oleh itu memori utama dibahagikan kepada dua sekatan: pada satu partition sistem operasi tinggal dan pada lain proses pengguna tinggal. Dalam keadaan biasa, beberapa proses pengguna mesti berada dalam ingatan pada masa yang sama, dan oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan peruntukan memori kepada proses.

Peruntukan memori bersamaan adalah salah satu kaedah peruntukan memori. Di dalam peruntukan memori bersebelahan, apabila proses meminta memori, sekatan blok memori tunggal diberikan kepada proses mengikut keperluannya.

Peruntukan memori bersebelahan boleh dicapai dengan membahagikan memori ke dalam partition bersaiz tetap dan memperuntukkan setiap partition ke satu proses sahaja. Tetapi ini akan menyebabkan tahap multiprogramming, merangkumi jumlah partition tetap yang dilakukan dalam ingatan. Peruntukan memori bersebelahan juga membawa kepada pemecahan dalaman . Seperti, jika blok memori bersaiz tetap yang diperuntukkan kepada proses adalah sedikit lebih besar daripada keperluannya maka ruang memori kiri di atas blok dipanggil pemecahan dalaman. Apabila proses yang tinggal di partition menamatkan partition menjadi tersedia untuk proses lain.

Dalam skema pembahagian berubah-ubah, sistem operasi mengekalkan jadual yang menunjukkan, pemisahan memori adalah percuma dan yang diduduki oleh proses. Peruntukan ingatan yang bersambung menukarkan pelaksanaan proses dengan mengurangkan overhed alamat terjemahan.

Definisi Alokasi Memori Tidak Bersambung

Peruntukan memori yang tidak bersambung membolehkan proses memperoleh beberapa blok ingatan di lokasi yang berbeza dalam ingatan mengikut keperluannya. Peruntukan memori bukan bersamaan juga mengurangkan pembaziran memori disebabkan oleh pemecahan dalaman dan luaran. Kerana ia menggunakan lubang ingatan, yang dibuat semasa pemecahan dalaman dan luaran.

Paging dan segmentasi adalah dua cara yang membolehkan ruang alamat fizikal proses tidak bersambung. Dalam peruntukan memori yang tidak bersambung, proses dibahagikan kepada blok (halaman atau segmen) yang diletakkan di dalam ruang memori yang berlainan mengikut ketersediaan memori.

Peruntukan memori tidak bersamaan mempunyai kelebihan untuk mengurangkan pembaziran memori tetapi, tetapi ia meningkatkan overhed alamat terjemahan. Oleh kerana bahagian-bahagian proses diletakkan di lokasi yang berbeza dalam ingatan, ia memperlambat pelaksanaan memori kerana masa digunakan dalam terjemahan alamat.

Di sini, sistem operasi perlu mengekalkan jadual bagi setiap proses yang mengandungi alamat asas setiap blok yang diperoleh oleh proses dalam ruang ingatan.

Perbezaan Utama Antara Alokasi Memori Bersama dan Tidak Menyeluruh

  1. Perbezaan asas antara peruntukan memori bersebelahan dan tidak menyelaraskan adalah peruntukan yang bersebelahan memperuntukkan satu blok memori yang berdekatan untuk proses sedangkan peruntukan yang tidak bersamaan membahagikan proses itu menjadi beberapa blok dan meletakkannya dalam ruang alamat yang berbeza dari ingatan iaitu dengan cara yang tidak bersamaan .
  2. Dalam peruntukan memori bersebelahan, proses disimpan dalam ruang ingatan yang berdekatan; jadi tidak ada overhead terjemahan alamat semasa pelaksanaan. Tetapi dalam peruntukan memori tidak bersamaan, terdapat overhead terjemahan alamat semasa pelaksanaan proses, kerana blok proses tersebar di ruang memori.
  3. Proses yang disimpan dalam memori bersambung dijalankan lebih cepat berbanding dengan proses yang disimpan dalam ruang ingatan yang tidak bersambung.
  4. Penyelesaian untuk peruntukan memori bersebelahan adalah untuk membahagikan ruang ingatan ke dalam partition bersaiz tetap dan memperuntukkan sekatan ke satu proses sahaja. Di sisi lain, dalam peruntukan memori yang tidak sesuai, proses dibahagikan kepada beberapa blok dan setiap blok diletakkan di tempat yang berbeza dalam memori mengikut ketersediaan memori.
  5. Dalam peruntukan memori bersambung, sistem operasi perlu mengekalkan jadual yang menunjukkan partition mana yang tersedia untuk proses dan yang diduduki oleh proses. Dalam peruntukan memori tidak bersamaan, jadual dikekalkan untuk setiap proses yang menunjukkan alamat asas bagi setiap blok proses yang diletakkan di dalam ruang memori.

Kesimpulan:

Peruntukan memori bersambung tidak membuat sebarang overhed dan mempercepatkan kelajuan pelaksanaan proses tetapi meningkatkan pembaziran memori . Pada gilirannya, peruntukan memori tidak bersamaan mewujudkan overheds terjemahan alamat, mengurangkan kelajuan pelaksanaan proses tetapi, meningkatkan penggunaan memori . Oleh itu, terdapat kebaikan dan keburukan kedua-dua kaedah peruntukan.

Top